Mẫu phiếu nhập kho – số C6-11/NS theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

Mẫu số C6-11/NS phiếu nhập kho là mẫu phiếu được lập ra để ghi chép về việc nhập kho của kho bạc nhà nước. Mẫu phiếu nhập kho nêu rõ thông tin người giao, lý do nhập, tên kho… Mẫu phiếu nhập kho này được ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu phiếu nhập kho tại đây.

👉 Lớp học kế toán cho người mới bắt đầu
👉 Lớp học kế toán tổng hợp
👉 Lớp học kế toán cho người đi làm

Nội dung cơ bản của mẫu số C6-11/NS phiếu nhập kho như sau:

Không ghi vào khu vực này KHO BẠC NHÀ NƯỚC …………… Mẫu số C6-11/NS

(Theo TT số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 của Bộ Tài Chính)

Số: ……………….

PHIẾU NHẬP KHO

Người giao: …………………………………………………………………………………………….

Đơn vị: …………………………………………………………………………………………………..

Lý do nhập: …………………………………………………………………………………………….

Nhập tại kho: …………………………………………………………………………………………..

STT Tên tài sản Mã số Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú
Tổng cộng

Số tiền bằng chữ: …………………………………………………………………………………………….

………….., ngày…tháng…năm…
Người giao Thủ kho nhập Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc

Tải về

Mẫu phiếu nhập kho – số C6-11/NS theo Thông tư 77/2017/TT-BTC
Rate this post
khuyến mại kế toán