Mẫu Sổ cái tài khoản kế toán mới nhất – Mẫu S2-01/KB/TABMIS

Mẫu S2-01/KB/TABMIS: Mẫu Sổ cái tài khoản kế toán được ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC ngày 28/07/2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước. Mời các bạn tham khảo và tải về.

👉 Lớp học kế toán cho người mới bắt đầu
👉 Lớp học kế toán tổng hợp
👉 Lớp học kế toán cho người đi làm

Nội dung cơ bản của Sổ cái tài khoản kế toán như sau:

SỔ CÁI TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

Tài khoản: ……………………………………………………………………………………………

Tên tài khoản : …………………………………………………………………………………….

Từ ngày: …………………….. đến ngày ………………………………………………………

Loại tiền:…………………………………………………………………………………………….

Ngày phát sinh Phát sinh Dư cuối kỳ
Nợ Nợ
Ngoại tệ VNĐ Ngoại tệ VNĐ Ngoại tệ VNĐ Ngoại tệ VNĐ
Số dư đầu kỳ
Tổng phát sinh
Luỹ kế năm
Số dư cuối kỳ
Kế toán Kế toán trưởng

Tải về

Mẫu Sổ cái tài khoản kế toán mới nhất – Mẫu S2-01/KB/TABMIS
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán