Bài Mới

Cách hạch toán tài khoản 2292 thông tư 133 – Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác

Trong phần hướng dẫn cách hạch toán tài khoản theo thông tư 133. Ở bài viết này lopketoan.com sẽ hướng dẫn các bạn cách hạch toán tài khoản 2292 theo Thông tư 133/2016/TT-BTC – Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác. => Hệ thống tài khoản… Read More