Mẫu phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý Mẫu số 04HGDL mới nhất

Mẫu phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý Mẫu số 04HGDL mới nhất năm 2017 Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính Tên tổ chức, cá nhân:………………………………………….. Địa chỉ:…………………………………………………………… Mã số thuế:………………………………………… …… Ký hiệu: Số: PHIẾU… Read More

Mẫu hóa đơn bán hàng – Hóa đơn lẻ mới nhất 2017

Bài viết này lopketoan.com xin được chi sẻ mẫu hóa đơn bán hàng mới nhất năm 2014 Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính. Mẫu số: 02GTTT3/001                                             HÓA ĐƠN BÁN HÀNG Ký hiệu: AB/14P Liên 1: Lưu              … Read More