Các loại báo cáo thuế phải nộp hàng tháng và quý mới nhất

Trong bài viết này lopketoan.com sẽ tổng hợp cho các bạn Các loại báo cáo thuế phải nộp hàng tháng, hàng quý cho cơ quan thuế.

Đầu tiên: Các bạn phải biết được là DN mình thuộc đối tượng kê khai thuế theo tháng hay theo quý và kê khai theo phương pháp khấu trừ hay trực tiếp
Sau khi đã xác định được các bạn tiến hành kê khai và nộp các loại báo cáo thuế cụ thể như sau:

I. Các loại báo cáo thuế phải nộp hàng tháng và quý:

1. Thuế giá trị gia tăng:
– Những DN mới thành lập thì kê khai thuế GTGT theo quý
– Những DN đang hoạt động nếu DT năm trước liền kề > 50 tỷ thì kê khai theo quý, nếu nhỏ hơn thì theo tháng.
a. Nếu kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:
– Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 01/GTGT
b. Nếu kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp:
+ Trực tiếp trên giá trị gia tăng:
–  Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 03/GTGT
+ Trực tiếp trên doanh thu:
 – Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 04/GTGT
Lưu ý: Những DN mới thành lập thì phải kê khai thuế GTGT theo quý và kê khai theo phương pháp trực tiếp.
(Nếu DN bạn chứng minh được việc mua sắm TSCĐ, máy móc thì có thể làm mẫu 06/GTGT xin để được kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ)

Chú ý:phát sinh hay không phát sinh thì hàng hang các bạn vẫn phải nộp tờ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế nhé!
2. Thuế thu nhập cá nhân:
– Nếu DN kê khai thuế GTGT theo quý thì kê khai thuế TNCN cũng theo quý
– Nếu DN bạn kê khai thuế GTGT theo tháng thì có 2 trường hợp như sau:
+ Nếu trong tháng phát sinh số thuế TNCN phải nộp > 50.000.000 thì kê khai theo tháng.
+ Nếu trong tháng phát sinh số thuế TNCN phải nộp < 50.000.000 thì kê khai theo quý.
3. Thuế thu nhập doanh nghiệp:
– Các bạn tự tính số tiền thuế TNDN tạm tính. Nếu có thì chỉ cần đi nộp tiền thuế TNDN (Không phải nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính)
4. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý:
– Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý theo Mẫu BC26-AC
– Nếu trong quý DN bạn có phát sinh các loại thuế khác như: Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên, thì các bạn phải làm tờ khai theo mẫu trên phần mềm HTKK mới nhất nhé.

III. Thời hạn nộp các báo cáo thuế theo tháng, quý:

– Theo tháng: Chậm nhất là ngày 20 của tháng sau.
– Theo quý: Chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiền quý sau.

– Nếu các bạn muốn tìm hiểu chuyên sâu hơn về thuế, kỹ năng nghiệp vụ kế toán, đọc phân tích báo cáo tài chính, kỹ năng quyết toán thuế có thể tham gia: Lớp học thực hành kế toán tổng hợp thực tế.

 

Các loại báo cáo thuế phải nộp hàng tháng và quý mới nhất
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán