Hướng dẫn cách gửi tờ khai 01/GTGT theo Tháng trên phần mềm HTKK

Trong bài viết này lopketoan.com sẽ hướng dẫn cách gửi tờ khai 01/GTGT theo Tháng trên phần mềm HTKK mới nhất

Để gửi tờ khai GTGT khấu trừ (01/GTGT) theo Tháng, bạn thực hiện theo 2 bước dưới đây:

Bước 1: Tạo tờ khai GTGT khấu trừ (01/GTGT) từ phần mềm HTKK

Tại bước này, bạn sẽ sử dụng phần mềm HTKK để thực hiện việc tạo tờ khai 01/GTGT

 • Bước 1.1: Bạn mở phần mềm HTKK và chọn tờ khai GTGT khấu trừ (01/GTGT)
 • Bước 1.2: Sau đó bạn chọn loại tờ khai theo Tháng, chọn phụ lục cần đính kèm tờ khai (nếu có), rồi bấm nút Đồng ý

gửi tờ khai 01/GTGT theo tháng

 • Bước 1.3: Trên giao diện Nhập tờ khai bạn nhập chính xác các dữ liệu vào form sau đó bấm vào nút Kết xuất XML để tạo tờ khai.
 • Bước 1.4: Tiếp đến bạn chọn đường dẫn để lưu tệp tờ khai, rồi bấm Save.
 • Bước 1.5: Sau đó bấm Đóng để hoàn tất quá trình tạo tờ khai từ phần mềm HTKK

Bước 2: Nộp tờ khai GTGT khấu trừ (01/GTGT) theo Tháng qua mạng

Bước này bạn sẽ thực hiện việc gửi tờ khai GTGT khấu trừ (01/GTGT) đã tạo trong Bước 1 tới cơ quan thuế thông qua chức năng Nộp tờ khai từ HTKK trên website: http://nhantokhai.gdt.gov.vn 

 • Bước 2.1: Đăng nhập vào trang http://nhantokhai.gdt.gov.vn. Tiếp theo bạn bấm vào menu Nộp tờ khai từ HTKK sau đó bấm vào nút Chọn tờ khai
 • Bước 2.2: Trong cửa sổ Open, bạn tìm đến thư mục lưu các tệp tờ khai đã kết xuất từ Bước 1, sau đó chọn tệp tờ khai cần gửi và bấm vào nút Open
 • Bước 2.3: Khi chọn tệp tờ khai xong, bạn bấm nút Xác nhận.
  • Bước 2.4: Bạn chờ trong giây lát để hệ thống phân tích tờ khai. Sau đó sẽ xuất hiện giao diện như hình ảnh bên dưới, bạn bấm nút Ký và gửi tờ khai
 • Bước 2.5: Khi cửa sổ Nhập mã PIN của USB Token hiện ra bạn nhập mã PIN sau đó bấm vào nút Xác nhận
 • Bước 2.6: Bạn chờ trong giây lát để hệ thống gửi tờ khai đến cơ quan thuế.
Hướng dẫn cách gửi tờ khai 01/GTGT theo Tháng trên phần mềm HTKK
5 (100%) 8 votes
khuyến mại kế toán