Cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

Hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu và trực tiếp trên hóa đơn GTGT, hồ sơ thủ tục khai thuế và cách xác định đối tượng kê khai thuế GTGT 

I. Cách Kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu:

1. Đối tượng kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu:
– DN có doanh thu hàng năm < 1 tỷ đồng. (trừ trường hợp đăng ký kê khai theo phương pháp khấu trừ)
– Doanh nghiệp mới thành lập. Những DN là dự án đầu tư của DN đang nộp thuế theo phương pháp khấu trừ.
– Hộ, cá nhân kinh doanh.

Chú ý: DN mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm, nhận góp vốn bằng tài sản cố định, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ hoặc có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh.
=> Có thể gửi Thông báo đăng ký phương pháp khấu trừ thuế theo mẫu số 06/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC, chậm nhất là ngày 20/12 năm liền kề hoặc hạn nộp tờ khai thuế GTGT của kỳ đầu tiên.

2. Cách tính thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu:

Số thuế GTGT phải nộp  =  Tỷ lệ %  X Doanh thu

TRONG ĐÓ:

2.1. Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu được quy định như sau:
– Phân phối, cung cấp hàng hoá: 1%;
– Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 5%;
– Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hoá, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 3%;
– Hoạt động kinh doanh khác: 2%.

2.2. Doanh thu để tính thuế GTGT trên doanh thu quy định như sau:
– Là tổng số tiền bán hàng hoá, dịch vụ thực tế ghi trên hoá đơn bán hàng đối với hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT bao gồm các khoản phụ thu, phí thu thêm mà cơ sở kinh doanh được hưởng.
– Nếu DN có doanh thu bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT và doanh thu hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu thì không áp dụng tỷ lệ (%) trên doanh thu đối với doanh thu này.

3. Hồ sơ khai thuế GTGT tháng/quý theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu:
– Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 04/GTGT.

II. Cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên GTGT

1. Đối tượng áp dụng:
– DN hoạt động mua, bán, chế tác vàng bạc, đá quý.

2. Cách tính thuế GTGT phải nộp:

Số thuế GTGT phải nộp  =  Giá trị gia tăng  X 10%

Trong đó :
a. 10% là thuế suất thuế GTGT áp dụng đối với hoạt động mua, bán, chế tác vàng bạc, đá quý.

b. Giá trị gia tăng của vàng, bạc, đá quý = Giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý bán ra – Giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý mua vào.
– Giá thanh toán bán ra là giá thực tế bán ghi trên hoá đơn bán hàng, (bao gồm cả tiền công chế tác (nếu có), thuế GTGT và các khoản phí khác mà bên bán được hưởng).
– Giá thanh toán mua vào được xác định bằng giá trị vàng, bạc, đá quý mua vào hoặc nhập khẩu, đã có thuế GTGT.
3. Hồ sơ khai thuế GTGT:
– Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 03/GTGT.

III. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế:

– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế GTGT theo tháng chậm nhất là ngày 20 của tháng sau.
– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế GTGT theo quý chậm nhất là ngày 30 của quý sau.

Chú ý: Thời hạn nộp tờ khai cũng là thời hạn nộp tiền thuế (nếu có phát sinh nhé!)

Cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp
5 (100%) 6 votes
khuyến mại kế toán