Cách kê khai thuế GTGT theo tháng và theo quý mới nhất

Hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT theo tháng và theo quý, cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp Khấu trừ hoặc Trực tiếp…

Trước khi kê khai thuế GTGT các bạn phải tự xác định DN mình thuộc đối tượng kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ hay trực tiếp và theo tháng hay theo quý. Cụ thể như sau:

I. Kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

1. Đối tượng kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:
– Những DN có doanh thu hàng năm > 1 tỷ đồng (trừ hộ, cá nhân kinh doanh).
– Những DN đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ (trừ hộ, cá nhân kinh doanh)

– Thời gian áp dụng là 2 năm liên tục.

(Trích theo Công văn Số 17557/BTC-TCT và Thông tư 219/2013/TT- BTC)

Những DN sau được đăng ký kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:
– DN có doanh thu hàng năm < 1 tỷ.
– DN mới thành lập từ dự án đầu tư của DN đang kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.
DN mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm, nhận góp vốn bằng tài sản cố định, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ hoặc có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh.

(theo Thông tư 119/2014/TT- BTC)
=> Những DN trên muốn đăng ký kê khai thuế GTGT theo PP khấu trừ thì làm Mẫu 06/GTGT. Thời hạn chậm nhất là ngày 20/12 của năm trước liền kề.
– Nếu là DN mới thành lập thì thời hạn nộp mẫu 06/GTGT là trước thời hạn nộp Tờ khai thuế GTGT kỳ đầu tiên.

Tiếp đó xác định DN thuộc đối tượng kê khai theo tháng hay theo quý:

a. Đối tượng kê khai thuế GTGT theo quý:
– Những DN có tổng doanh thu của năm trước liền kề < 50 tỷ đồng thì kê khai thuế GTGT theo quý.
Tổng Doanh thu là (bao gồm cả doanh thu chịu thuế GTGT và doanh thu không chịu thuế GTGT).

(theo Thông tư 151/2014/TT-BTC)

Chú ý: Những DN mới thành lập phải kê khai thuế GTGT theo quý.
– Sau khi SXKD đủ 12 tháng (của 1 năm dương lịch) thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu để xác định kê khai theo tháng hay theo quý.

b. Đối tượng kê khai thuế GTGT theo tháng:
– Những DN có tổng doanh thu của năm trước liền kề > 50 tỷ đồng thì kê khai thuế GTGT theo tháng.

c. Chu kỳ kê khai theo tháng/Qúy:
– Việc thực hiện khai thuế theo quý hay theo tháng được ổn định trọn năm dương lịch và ổn định theo chu kỳ 3 năm.
– Riêng chu kỳ ổn định đầu tiên được xác định tính kể từ ngày 01/10/2014 đến hết ngày 31/12/2016.

2. Hồ sơ khai thuế GTGT theo tháng, quý theo phương pháp khấu trừ:
– Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 01/GTGT.

II. Kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp:

1. Kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp trên GTGT

a. Đối tượng:
– DN hoạt động mua, bán, chế tác vàng bạc, đá quý.

b. Hồ sơ khai thuế GTGT tháng/ quý  theo phương pháp trực tiếp trên GTGT:
– Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 03/GTGT.

2. Kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu:
 a. Đối tượng:
– Những DN có doanh thu hàng năm < 1 tỷ đồng.
– Hộ, cá nhân kinh doanh.
– DN mới thành lập không đủ điều kiện đăng ký tính thuế theo phương pháp khấu trừ.

b. Hồ sơ khai thuế GTGT tháng/quý theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu:
– Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 04/GTGT

III. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế GTGT :

– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế GTGT theo tháng chậm nhất là ngày 20 của tháng sau:
– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế GTGT theo quý chậm nhất là ngày 30 của quý sau:

Cách kê khai thuế GTGT theo tháng và theo quý mới nhất
5 (100%) 6 votes
khuyến mại kế toán