Hướng dẫn cách khắc phục lỗi kết xuất tờ khai XML

Khi kê khai trên HTKK muốn kết xuất xml thì hiện cảnh báo này”Có lỗi xảy ra khi kết xuất tờ khai xml”. Vậy cách khắc phục như thế nào?

lỗi kết xuất tờ khai XML
Có thông báo lỗi xảy ra khi kết xuất tờ khai xml

Cách khắc phục: phần mềm HTKK 3.4.1 không hiện thị được khi lưu thư mục (folder) tiếng việt có dấu. Vì vây, khi kết xuất xml bạn không được phép để folder tiếng việt có dấu đó.

Ví dụ: D:\Báo cáo thuế\báo cáo tài chính 2015\tokhai.xml  NNTphải sửa lại thành D:\Bao cao thue\bao cao tai chinh 2015\tokhai.xml

Hướng dẫn cách khắc phục lỗi kết xuất tờ khai XML
5 (100%) 6 votes
khuyến mại kế toán