Hướng dẫn cách lập bảng kê mua hàng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Mẫu bảng kê mua hàng 06-VT là chứng từ kê khai mua vật tư, công cụ, dụng cụ, hàng hoá, dịch vụ lặt vặt trên thị trường tự do trong trường hợp người bán thuộc diện không phải lập hoá đơn. Lopketoan.com xin hướng dẫn các bạn cách lập bảng kê mua hàng theo của Thông tư 133/2016/TT-BTC Bộ Tài chính. Mời các bạn tham khảo.

👉 Lớp học kế toán cho người mất gốc
👉 Lớp học kế toán cho người đi làm
👉 Lớp học thực hành kế toán thuế

Hướng dẫn Cách lập bảng kê mua hàng

– Góc bên trái của Bảng kê mua hàng ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận sử dụng Bảng kê mua hàng. Bảng kê mua hàng phải đóng thành quyển và ghi số từng quyển dùng trong 1 năm. Mỗi quyển “Bảng kê mua hàng” phải được ghi số liên tục từ đầu quyển đến cuối quyển.

– Ghi rõ họ tên, địa chỉ hoặc nơi làm việc của người trực tiếp mua hàng.

+ Cột A, B, C, D: Ghi số thứ tự, tên, quy cách, phẩm chất, địa chỉ mua hàng và đơn vị tính của từng thứ vật tư, công cụ, dụng cụ, hàng hoá.
+ Cột 1: Ghi số lượng của mỗi loại vật tư, công cụ, dụng cụ, hàng hoá đã mua.
+ Cột 2: Ghi đơn giá mua của từng thứ vật tư, công cụ, dụng cụ, hàng hoá đã mua.
+ Cột 3: Ghi số tiền của từng thứ vật tư, công cụ, dụng cụ, hàng hoá đã mua (Cột 3 = Cột 1 x Cột 2).
+ Dòng cộng ghi tổng số tiền đã mua các loại vật tư, công cụ, hàng hóa ghi trong Bảng.
+ Các cột B, C, 1, 2, 3 nếu còn thừa thì được gạch 1 đường chéo từ trên xuống.

– Bảng kê mua hàng do người mua lập 2 liên (đặt giấy than viết 1 lần).
– Sau khi lập xong, người mua ký và chuyển cho kế toán trưởng soát xét, ký vào Bảng kê mua hàng. Người đi mua phải chuyển “Bảng kê mua hàng” cho giám đốc hoặc người được uỷ quyền duyệt và làm thủ tục nhập kho (nếu có) hoặc giao hàng cho người quản lý sử dụng.

Liên 1 lưu, liên 2 chuyển cho kế toán làm thủ tục thanh toán và ghi sổ.

Hướng dẫn cách lập bảng kê mua hàng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán