Cách viết hóa đơn GTGT (Giá trị gia tăng ) kèm theo bảng kê chi tiết

Hướng dẫn cách viết hóa đơn GTGT (Giá trị gia tăng) kèm theo bảng kê chi tiết khi bán hàng.

Cụ thể: Theo khoản 2 điều 19 Thông tư 39/2014/TT-BTC:

Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ nếu danh mục hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một số hóa đơn, người bán hàng có thể lập thành nhiều hóa đơn.
– Hoặc Người bán hàng được sử dụng bảng kê để liệt kê các loại hàng hóa, dịch vụ đã bán kèm theo hóa đơn.

a) Nội dung ghi trên hóa đơn:
– Hóa đơn phải ghi rõ “kèm theo bảng kê số…, ngày…, tháng…. năm…”. Mục “tên hàng” trên hóa đơn chỉ ghi tên gọi chung của mặt hàng.
– Các chỉ tiêu khác ghi trên hoá đơn GTGT (doanh số hàng hoá bán ra chưa có thuế GTGT, thuế GTGT, tổng giá trị thanh toán…)

b) Nội dung trên bảng kê:
– Bảng kê do người bán hàng tự thiết kế phù hợp với đặc điểm, mẫu mã, chủng loại của các loại hàng hóa nhưng phải đảm bảo các nội dung chính như sau:
+ Tên người bán hàng, địa chỉ liên lạc, mã số thuế
+ Tên hàng, số lượng, đơn giá, thành tiền.

– Trường hợp người bán hàng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì bảng kê phải có tiêu thức “thuế suất GTGT”, “tiền thuế GTGT”. Tổng cộng tiền thanh toán (chưa có thuế GTGT) đúng với số tiền ghi trên hóa đơn GTGT.
– Bảng kê phải ghi rõ “kèm theo hóa đơn số… Ngày… tháng…. năm” và có đầy đủ các chữ ký của người bán, người mua như trên hóa đơn.
– Trường hợp bảng kê có nhiều trang thì các bảng kê phải được đánh số trang liên tục và phải đóng dấu giáp lai. Trên bảng kê cuối cùng phải có đầy đủ chữ ký của người bán hàng và người mua hàng như trên hóa đơn.
– Số bảng kê phát hành phù hợp với số liên hóa đơn. (Người bán và người mua phải lưu giữ bảng kê kèm theo cùng với hóa đơn để cơ quan thuế kiểm tra, đối chiếu).

Dưới đây là 1 ví dụ để các bạn hình dung:

VD: Ngày 12/12/2016 Công ty bán cho công ty B 12 bộ điều hòa, trong đó mỗi bộ là 1 mã hàng khác nhau, thuế suất thuế GTGT là 10%. Vì vậy công ty phải lập hóa đơn kèm theo bảng kê chi tiết tên các mặt hàng như sau:

1. Cách viết hóa đơ GTGT kèm theo bảng kê:

STTTên hàng hóa, dịch vụĐơn vị tínhSố lượngĐơn giáThành tiền
123456=4×5
01Điều hòa các loại\\\120.000.000
(kèm theo bảng kê số 001, ngày 12 tháng 12 năm 2016)
Cộng tiền hàng:                                                                                     120.000.000
Thuế suất GTGT:   10 %  , Tiền thuế GTGT:                                         12.000.000
Tổng cộng tiền thanh toán:                                                                    132.000.000
Số tiền viết bằng chữ:                  Một trăm ba mươi hai triệu đồng.

Chú ý:
– Nếu các mặt hàng có thuế suất thuế GTGT khác nhau, thì phải lập riêng hoá đơn GTGT cho từng loại thuế suất.

2. Cách lập bảng kê kèm theo hóa đơn:

Chi tiết xem thêm: Bảng kê kèm theo hóa đơn GTGT

Cách viết hóa đơn GTGT (Giá trị gia tăng ) kèm theo bảng kê chi tiết
5 (100%) 6 votes
khuyến mại kế toán