Cách xử lý hóa đơn ghi sai mã số thuế, tên hàng hóa

Hóa đơn GTGT ghi sai tên công ty, địa chỉ, mã số thuế, ngày tháng năm, tên hàng hóa, số lượng, đơn vị tính, số tiền bằng chữ… phải xử lý thế nào? Bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn cách xử lý hóa đơn viết sai địa chỉ, mã số thuế, tên người mua (những sai sót không làm tăng, giảm số thuế GTGT phải nộp hoặc khấu trừ).

Theo điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính (có hiệu lực từ ngày 1/6/2014) hướng dẫn cụ thể như sau:
I. Nếu hóa đơn ghi sai chưa xé khỏi cuống:

Xử lý như sau:
Bước 1: – Gạch chéo các liên và lưu giữ hóa đơn viết sai đó.
Bước 2: – Lập hóa đơn mới thay thế.

II. Nếu hóa đơn ghi sai đã xé khỏi cuống:

1. Nếu đã xé khỏi cuống nhưng chưa giao cho khách hàng

Xử lý như sau:
Bước 1: – Gạch chéo các liên và lưu giữ hóa đơn viết sai đó.
Bước 2: – Lập hóa đơn mới thay thế.
(Vì chưa giao cho khách hàng, nên không thể lập biên bản thu hồi hóa đơn)

2. Nếu đã xé khỏi cuống, đã giao cho khách hàng nhưng chưa kê khai:

Xử lý như sau:
Bước 1: – Lập biên bản thu hồi hoá đơn viết sai.

Bước 2: – Người bán gạch chéo các liên và phải lưu giữ  hoá đơn lập sai đó. (Tốt nhất là các bạn kẹp vào quyển hóa đơn để giải trình).
Bước 3: – Lập lại hóa đơn mới.

Kê khai thuế: Hai bên dùng hóa đơn mới để khai thuế (Không được kê khai sai đã thu hồi)

3. Nếu đã giao cho khách hàng và đã kê khai thuế:

Bước 1: Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai.

Bước 2: Lập hóa đơn điều chỉnh
– Trên hóa đơn điều chỉnh ghi rõ nội dung đã ghi sai; nội dung điều chỉnh; số hóa đơn, ký hiệu, ngày tháng năm của hóa đơn đã lập cần điều chỉnh.

VD: Điều chỉnh Mã số thuế bị sai, cụ thể như sau:

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
                                                                                                           Ký hiệu:TU/12P
Liên 1: Lưu                                  Số:  0000589
Ngày 8 tháng 8 năm 2016

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY A
Mã số thuế: 0765434
Địa chỉ:  Q. Cầu giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại:….. .Số tài khoản..75434123
Họ tên người mua hàng: Lê Văn C
Tên đơn vị: Công ty B
Mã số thuế: 0456456368 (Ghi lại mã số thuế đúng)
Địa chỉ:  Quận Đống Đa, TP.Hà Nội
Hình thức thanh toán:..CK……….Số tài khoản: …75243954532
STTTên hàng hóa, dịch vụĐơn vị
tính
Số
lượng
Đơn giáThành tiền
123456=4×5
01Điều chỉnh mã số thuế công ty mua hàng từ 0106236365
thành 0106236368
của hóa đơn số: 0000506, ký hiệu: TU/12P, ngày: 5/6/2016 do ghi sai.
\\\\
                                                    Cộng tiền hàng:                                          \
Thuế suất GTGT:    \     %  , Tiền thuế GTGT:                                              \
Tổng cộng tiền thanh toán:                                                       \
Số tiền viết bằng chữ:                                                               \

– Các trường hợp sai khác, các bạn cũng làm như trên nhé (Sai tiêu thức nào thì điều chỉnh chỉ tiêu đó thôi, tiêu thức nào không sai, không điều chỉnh thì gạch chéo). VD: Như sai Tên hàng hóa, sai ngày tháng năm, sai số tiền bằng chữ .
Kê khai thuế: Tại kỳ kê khai lập lại hóa đơn điều chỉnh (tức là kỳ hiện tại)
– Lưu ý: Hiện tại trên phần mềm HTKK 3.4.1 đã bỏ các phụ lục nên những hóa đơn điều chỉnh như này (Hóa đơn điều chỉnh không ảnh hưởng đến số tiền, tiền thuế) thì các bạn không cần phải kê khai trên Tờ khai 01/GTGT, mà chỉ cần lưu cùng với hóa đơn sai để sau này giải trình.

Chú ý: Kể từ ngày 1/1/2015 theo khoản 7 điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015: (Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 119/2014/TT-BTC):

– Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.”

Như vậy:
– Chỉ duy nhất Trường hợp nếu hóa đơn viết sai tên công ty, địa chỉ người mua nhưng MST ghi đúng thì chỉ cần lập biên bản điều chỉnh là xong!

 

Cách xử lý hóa đơn ghi sai mã số thuế, tên hàng hóa
5 (100%) 6 votes
khuyến mại kế toán