Cách xử lý hóa đơn ghi sai thuế suất, tiền thuế, đơn giá, thành tiền…

 Viết sai tiền thuế, thuế suất, thành tiền, đơn giá trên hóa đơn GTGT xử lý như thế nào?  Bài viết này tôi sẽ hướng dẫn cách xử lý hóa đơn viết sai tiền thuế, thuế suất, đơn giá…(những sai sót ảnh hưởng đến số tiền) theo hướng dẫn tại Thông tư 39/2014/TT-BTC.

Cách xử lý hóa đơn viết sai cụ thể như sau:

I) Nếu hóa đơn viết sai chưa xé khỏi cuống:

Cách xử lý: 
– Gạch chéo các liên và lưu giữ hóa đơn viết sai đó -> sau đó Xuất hóa đơn mới.

II) Nếu đã xé khỏi cuống nhưng chưa giao cho khách hàng thì:

Cách xử lý:
– Gạch chéo 3 liên hóa đơn sai (lưu giữ) -> Tiếp đó Xuất hóa đơn mới thay thế.
III) Nếu đã xé khỏi cuống thì có 2 trường hợp xảy ra:

1. Trường hợp chưa kê khai:Cách xử lý:

Bước 1: Lập biên bản thu hồi hóa đơn viết sai (2 bên ký tên, đóng dấu vào biên bản đó).

Bước 2Gạch chéo các liên và lưu giữ hoá đơn lập sai đó.
Bước 3Lập lại hóa đơn mới (Ghi ngày hiện tại không phải ngày của hóa đơn đã thu hồi)

Hướng dẫn kê khai thuế:
– Kê khai theo hóa đơn mới. (không kê khai hóa đơn cũ)

2. Trường hợp đã kê khai thuế:

Cách xử lý:Bước 1: Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai, ghi rõ sai sót (Có chữ ký và đóng dấu xác nhận của 2 bên).
Bước 2: Lập hóa đơn điều chỉnh sai sót:
– Trên Hoá đơn điều chỉnh: Ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu…
– Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).
Cách xử lý hóa đơn ghi sai thuế suất, tiền thuế, đơn giá, thành tiền…
5 (100%) 9 votes
khuyến mại kế toán