Cách xử lý hóa đơn GTGT khi thay đổi địa chỉ, tên công ty, mã số thuế

Hướng dẫn các bạn chi tiết cách xử lý những hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khi thay đổi tên công ty, mã số thuế, chuyển địa điểm. 

Chú ý: Sau khi doanh nghiệp các bạn đã làm việc xong với bên Sở kế hoạch đầu tư (Nhận được giấy phép kinh mới hoặc thông báo xong …), Nếu các bạn muốn tiếp tục sử dụng những hóa đơn đã đặt in thì làm các thủ tục như sau nhé:

1. Nếu thay đổi tên, địa chỉ nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế:

– Đối với các số hóa đơn đã thực hiện thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng hết có in sẵn tên, địa chỉ trên từ hóa đơn, khi có sự thay đổi tên, địa chỉ nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu tổ chức kinh doanh vẫn có nhu cầu sử dụng hóa đơn đã đặt in thì thực hiện các thủ tục sau:

Đóng dấu tên, địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ đã in sẵn
– Gửi Thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn theo Thông tư 39 lên cơ quan thuế.
– Được sử dụng ngay hóa đơn.

(Theo Khoản 1 Mục IV Công văn 2010/TCT-TVQT, sửa đổi, hướng dẫn thông tư 39)

2. Nếu thay đổi địa chỉ dẫn đến thay đổi cơ quan thuế:

a) Nếu muốn tiếp tục sử dụng, các bạn cần làm: 

– Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi.
Đóng dấu địa chỉ mới lên hoá đơn.
– Gửi Bảng kê hóa đơn chưa sử dụng BK01/AC theo TT 39

Nộp Thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn theo Thông tư 39 đến cơ quan thuế nơi chuyển đến. (mẫu như phần 1 bên trên).
– Và được sử dụng ngay hóa đơn.

b) Nếu không có nhu cầu sử dụng:

– Thì DN phải thực hiện hủy các số hóa đơn chưa sử dụng và thông báo kết quả hủy hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi và thực hiện thông báo phát hành hóa đơn mới với cơ quan thuế nơi chuyển đến.

(Theo Khoản 1 Mục IV Công văn 2010/TCT-TVQT, sửa đổi, hướng dẫn thông tư 39)
Cách xử lý hóa đơn GTGT khi thay đổi địa chỉ, tên công ty, mã số thuế
5 (100%) 8 votes
khuyến mại kế toán