Danh sách biểu mẫu quyết toán thuế TNCN mới nhất

Lopketoan.com xin giới thiệu tới các bạn danh mục các biểu mẫu cần thiết dành cho kế toán khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Danh mục biểu mẫu bao gồm: Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân; Bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc; Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân…. Mời các bạn tham khảo.

STTTên biểu mẫuMã số biểu mẫuVăn bản ban hành biểu mẫu
1.Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân(áp dụng cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công)Mẫu số 02/QTT-TNCNThông tư 92/2015/TT-BTC
2.Bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộcMẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN
3.Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân(Áp dụng cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công cho cá nhân)Mẫu 05/QTT-TNCN
4.Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu lũy tiến từng phầnMẫu 05-1/BK-QTT-TNCN
5.Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất từng phầnMẫu 05-2/BK-QTT-TNCN
6.Phụ lục bảng kê chi tiết người phụ thuộc giảm trừ gia cảnhMẫu 05-3/BK-QTT-TNCN
7.Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân của các cá nhân ủy quyền cho doanh nghiệp quyết toán thuế thayMẫu 02/UQ-QTT-TNCN
8.Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục nếu không phải là người đại diện theo pháp luật thực hiện công việc

Cuối năm, bên cạnh việc quyết toán thuế TNCN cho người lao động, doanh nghiệp còn phải tiến hành quyết toán thuế TNDN, mời các bạn tham khảo một số biểu mẫu sau đây:

Danh sách biểu mẫu quyết toán thuế TNCN mới nhất
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán