Cách hạch toán tài khoản 154 thông tư 133 – Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

Trong mục hướng dẫn cách hạch toán tài khoản theo thông tư 133. Ở bài viết này lopketoan.com sẽ hướng dẫn các bạn cách hạch toán tài khoản 154 theo Thông tư 133/2016/TT-BTC – Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang. => Hệ thống tài khoản theo thông… Read More

Cách hạch toán tài khoản 152 theo thông tư 133 – Nguyên liệu, vật liệu

Trong mục hướng dẫn cách hạch toán tài khoản theo thông tư 133. Ở bài viết này lopketoan.com sẽ hướng dẫn các bạn cách hạch toán tài khoản 152 theo Thông tư 133/2016/TT-BTC – Nguyên liệu, vật liệu. => Hệ thống tài khoản theo thông tư 133 => Lớp học… Read More

Cách hạch toán tài khoản 151 theo thông tư 133 – Hàng mua đang đi đường

Trong mục hướng dẫn cách hạch toán tài khoản theo thông tư 133. Ở bài viết này lopketoan.com sẽ hướng dẫn các bạn cách hạch toán tài khoản 151 theo Thông tư 133/2016/TT-BTC – Hàng mua đang đi đường. => Hệ thống tài khoản theo thông tư 133 => Lớp… Read More