Cách hạch toán tài khoản 911 thông tư 133 – Xác định kết quả kinh doanh

Trong phần hướng dẫn cách hạch toán tài khoản theo thông tư 133. Ở bài viết này lopketoan.com sẽ hướng dẫn các bạn cách hạch toán tài khoản 9111 theo thông tư 133/2016/TT-BTC – Xác định kết quả kinh doanh. => Hệ thống tài khoản theo thông tư 133… Read More

Cách hạch toán tài khoản 821 thông tư 133 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

Trong phần hướng dẫn cách hạch toán tài khoản theo thông tư 133. Ở bài viết này lopketoan.com sẽ hướng dẫn các bạn cách hạch toán tài khoản 821 theo thông tư 133/2016/TT-BTC – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. => Hệ thống tài khoản theo thông tư… Read More

Cách hạch toán tài khoản 631 theo thông tư 133 – Giá thành sản xuất

Trong phần hướng dẫn cách hạch toán tài khoản theo thông tư 133. Ở bài viết này lopketoan.com sẽ hướng dẫn các bạn cách hạch toán tài khoản 631 theo thông tư 133/2016/TT-BTC – Giá thành sản xuất. => Hệ thống tài khoản theo thông tư 133 => Lớp học… Read More

Cách hạch toán tài khoản 515 thông tư 133 – Doanh thu hoạt động tài chính

Trong phần hướng dẫn cách hạch toán tài khoản theo thông tư 133. Ở bài viết này lopketoan.com sẽ hướng dẫn các bạn cách hạch toán tài khoản 515 theo Thông tư 133/2016/TT-BTC – Doanh thu hoạt động tài chính. => Hệ thống tài khoản theo thông tư 133… Read More

Cách hạch toán tài khoản 511 thông tư 133 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Trong phần hướng dẫn cách hạch toán tài khoản theo thông tư 133. Ở bài viết này lopketoan.com sẽ hướng dẫn các bạn cách hạch toán tài khoản 511 theo Thông tư 133/2016/TT-BTC – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. => Hệ thống tài khoản theo… Read More