Cách hạch toán tài khoản 911 thông tư 200 – Xác định kết quả kinh doanh

Mời các bạn theo dõi bài hướng dẫn sau của lopketoan.com về cách hạch toán Tài khoản 911 – Xác định kết quả kinh doanh theo thông tư số 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014 hướng dẫn chế độ kế toán cho các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần… Read More