Hướng dẫn lập hồ sơ chứng minh người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mới nhất

Bài viết này lopketoan.com sẽ hướng dẫn cách lập hồ sơ chứng minh người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh và làm Thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh.

1. Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc đối với con:

– Con dưới 18 tuổi: Bản chụp Giấy khai sinh và bản chụp Chứng minh nhân dân (nếu có).
– Con từ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật, không có khả năng lao động:
+ Bản chụp Giấy khai sinh và bản chụp Chứng minh nhân dân (nếu có).
+ Bản chụp Giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật.
– Con đang theo học tại các bậc học:
+ Bản chụp Giấy khai sinh.
+ Bản chụp Thẻ sinh viên hoặc bản khai có xác nhận của nhà trường hoặc giấy tờ khác chứng minh đang theo học tại các trường học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trung học phổ thông hoặc học nghề.
– Con nuôi, con ngoài giá thú, con riêng thì ngoài các giấy tờ theo từng trường hợp nêu trên, cần có thêm:
+ Bản chụp quyết định công nhận việc nuôi con nuôi,
+ Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con của cơ quan nhà nước có thẩm quyền…

2. Đối với vợ hoặc chồng, hồ sơ chứng minh gồm:
+ Bản chụp Chứng minh nhân dân.
+ Bản chụp sổ hộ khẩu (chứng minh được mối quan hệ vợ chồng) hoặc Bản chụp Giấy chứng nhận kết hôn.
-Trường hợp vợ hoặc chồng không có khả năng lao động ngoài các giấy tờ nêu trên, còn cần thêm:
+ Bản chụp Giấy xác nhận khuyết tật
+ Bản chụp hồ sơ bệnh án đối với người mắc bệnh không có khả năng lao động.

3. Đối với cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng), cha dượng, mẹ kế, cha nuôi hợp pháp, mẹ nuôi hợp pháp hồ sơ chứng minh gồm:
+ Bản chụp Chứng minh nhân dân.
+ Giấy tờ hợp pháp để xác định mối quan hệ của người phụ thuộc với người nộp thuế như bản chụp sổ hộ khẩu (nếu có cùng sổ hộ khẩu), giấy khai sinh, quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

– Nếu là người khuyết tật, không có khả năng lao động thì cần có thêm:
+ Bản chụp Giấy xác nhận khuyết tật.
+ Bản chụp hồ sơ bệnh án đối với người mắc bệnh không có khả năng lao động.

4. Đối với các cá nhân khác:
+ Bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc Giấy khai sinh.
+ Các giấy tờ hợp pháp để xác định trách nhiệm nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật như:
– Bản chụp giấy tờ xác định nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật (nếu có).
– Bản chụp sổ hộ khẩu (nếu có cùng sổ hộ khẩu).
– Bản chụp đăng ký tạm trú của người phụ thuộc (nếu không cùng sổ hộ khẩu).

5. Cá nhân cư trú là người nước ngoài:
– Nếu không có hồ sơ theo hướng dẫn đối với từng trường hợp cụ thể nêu trên thì phải có các tài liệu pháp lý tương tự để làm căn cứ chứng minh người phụ thuộc.
 Có thể bạn quan tâm : Lớp học kế toán thực hành Cầm tay chỉ việc

Hướng dẫn lập hồ sơ chứng minh người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mới nhất
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán