Hóa đơn giá trị gia tăng (gtgt) có được tẩy xóa không ?

Hóa đơn giá trị gia tăng (gtgt) có được tẩy xóa không ? 

Trả lời :

Theo điểm b khoản 1 điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về lập hóa đơn có ghi: “Nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh; không được tẩy xóa, sửa chữa; phải dùng cùng màu mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ; chữ số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trống (nếu có). Trường hợp hóa đơn tự in hoặc hóa đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hóa đơn thì không phải gạch chéo.”

=> Như vậy khi xuất hóa đơn mà bị tẩy hóa sửa chữa phải xóa bỏ lập hóa đơn mới thay thế. Khi viết hóa đơn bị sai người lập gạch chéo 3 liên để xóa bỏ và lưu tại cuốn.

 

Hóa đơn giá trị gia tăng (gtgt) có được tẩy xóa không ?
5 (100%) 6 votes
khuyến mại kế toán