Hướng dẫn cách xây dựng thang bảng lương năm 2018 mới nhất

Hướng dẫn chi tiết cách xây dựng thang bảng lương năm 2018 mới nhất để đóng BHXH theo đúng các nguyên tắc xây dựng thang bảng lương tại Nghị định 49/2013/NĐ-CP của Chính phủ.
– Theo Điều 93 của Bộ luật Lao động – Luật số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012: DN tự xây dựng thang bảng lương để nộp cho Phòng Lao động thương binh xã hội Quận, huyện theo nguyên tắc quy định tại Điều 7 Nghị định 49/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Sau đây lopketoan.com xin hướng dẫn cách xây dựng thang bảng lương để đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với các DN tham gia lần đầu:

1. Mức lương thấp nhất (Bậc 1):

– Nếu là lao động phổ thông (chưa qua đào tạo, học nghề) thì tối thiểu phải bằng mức lương tối thiểu vùng thì mức lương tối thiểu để ghi vào bậc 1: 3.980.000

– Nếu là lao động làm công việc đòi hỏi người lao động đã qua đào tạo nghề, học nghề thì tối thiểu phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng. thì mức lương tối thiểu để ghi vào Bậc 1 là: 3.980.000 + (3.980.000 X 7%) = 4.258.600

– Nếu làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì cộng thêm 5%, thì mức lương tối thiểu để ghi vào Bậc 1 là: 4.258.600 + (4.258.600 X 5%) = 4.471.530

Kết luận: Nhân viên hóa chất qua học nghề và làm công việc độc hại thì Mức lương tối thiểu vùng là: 4.471.530 => Căn cứ ghi vào bậc 1 = 4.471.530 (Tối thiểu phải mức này). => Hợp đồng lao động tối thiểu phải ghi mức lương cơ bản là: 4.471.530 => Mức lương tháng tối thiểu tham gia BHXH là: 4.471.530 (Nếu có phu cấp thì phải cộng thêm vào, ghi theo mức lương trên HĐLĐ).

Chú ý: Kể từ ngày 1/1/2018 Mức tiền lương tháng đóng BHXH là: Mức tiền lương ghi trong hợp đồng lao động (Không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng), phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác

Chi tiết xem tại đây:
 Các khoản lương và phụ cấp lương phải đóng BHXH

– Năm 2018 mức lương tối thiểu vùng đã tăng lên và cũng yêu cầu DN phải: Điều chỉnh mức lương trong thang bảng lương và trong hợp đồng lao động (Theo Nghị định 141/2017/NĐ-CP

Xem chi tiết ; Mức lương tối thiểu vùng

2. Khoảng cách giữa các Bậc:

– Khoảng cách chênh lệch giữa hai bậc lương liền kề phải bảo đảm khuyến khích NLĐ nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm, phát triển tài năng nhưng ít nhất bằng 5%.

VD: Bậc 1 là: 5.000.000. Như vậy bậc 2 phải là: = 5.000.000 + (5.000.000 x 5%) =5.250.000. Bậc 3 = 5.250.000 + (5.250.000 x 5%)

– Các bạn có thể xây dựng từ 3 – 7 bậc, tùy DN bạn lựa chọn.

Ngoài ra các bạn cần lưu ý:

– Những doanh nhgiệp mới thành lập phải nộp hồ sơ thang bảng lương cho phòng Lao động quận, huyện

– Những DN đang hoạt động khi có sự thay đổi về mức lương phải xây dựng lại thang bảng lương để nộp nhé.

VD: Kể từ ngày 1/1/2018 theo Nghị định 141/2017/NĐ-CP thì mức lương tối thiểu vùng đã được điều chỉnh tăng lên. Nên các bạn nhớ là phải xây dựng và nộp lại cho phòng lao động (Nếu DN bạn đang áp dụng mức lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng 2018)

Dưới đây xin chia sẻ 1 mẫu thang bảng lương để các bạn tham khảo.
—————————————————————————–

Tên đơn vị: ………………
Địa chỉ: ………………..
Mã số thuế:……………………

HỆ THỐNG THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG
————-

I/- MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU :
Mức lương tối thiểu doanh nghiệp áp dụng:  3.980.000 đồng/tháng. (Vì thuộc vùng 1)
II/- HỆ THỐNG THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG:

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

CHỨC DANH,
VỊ TRÍ CÔNG VIỆC
BẬC LƯƠNG
I II III IV V VI VII
1. Giám đốc:
Mức Lương 6,000,000 6,300,000 6,615,000 6,945,750 7,293,038 7,657,689 8,040,574
2. Phó giám đốc, Kế toán trưởng:
Mức Lương 5,500,000 5,775,000 6,063,750 6,366,938 6,685,284 7,019,549 7,370,526
3. Trưởng phòng hành chính, kinh doanh:
Mức Lương 5,000,000 5,250,000 5,512,500 5,788,125 6,077,531 6,381,408 6,700,478
4. Nhân viên kế toán, kinh doanh, kỹ thuật:
Mức Lương 4,500,000 4,725,000 4,961,250 5,209,313 5,469,778 5,743,267 6,030,430
5. Nhân viên văn phòng, lao công:
Mức Lương 3,980,000 4,179,000 4,387,950 4,607,348 4,837,715 5,079,601 5,333,581

 

Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2018
Người đại diện pháp luật
(Ký tên và đóng dấu)

– Bậc 1 phải bằng hoặc lớn hơn mức lương tối thiểu vùng.

– Bậc sau phải lớn hơn bậc trước tối thiểu 5%

– Trên tờ khai tham gia BHXH thì mức lương: Ghi theo mức lương trong hợp đồng lao động và phụ cấp nếu có

Nhớ là: Làm 2 bộ để đi nộp nhé và phải đóng dấu giáp lai vào giữa các trang.

Chú ý: Ngoài Thang bảng lương bên trên, các bạn cần phải chuẩn bị những giấy tờ sau để nộp cho phòng lao động:

Hồ sơ đăng ký thang bảng lương gồm:

1. Hệ thống thang bảng lương
2. Công văn đề nghị đăng ký thang bảng lương
3. Quyết định ban hành hệ thống thang, bảng lương
4. Biên bản thông qua hệ thống thang bảng lương
5. Bảng quy định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng chức danh
6. Quy chế tiền lương, thưởng, phụ cấp (có Phòng lao động yêu cầu, có phòng không yêu cầu)

– Các bạn cần mẫu giấy nào thì click vào đó để xem chi tiết nhé.

Chú ý: Tùy từng nơi mà có thể yêu cầu như sau: Người lập mẫu biểu phải điền tên và số điện thoại vào, và phải trực tiếp đi nộp (Ai làm thì người đó phải đi nộp + Kèm theo CMT bản gốc)

Trình tự Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp:

– Bước 1: Doanh nghiệp xây dựng thang, bảng lương theo các nguyên tắc do Chính phủ quy định và gửi đến Phòng Lao động Thương binh xã hội Quận (Huyện) nơi Doanh nghiệp hoạt động.

– Bước 2: Cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện tiếp nhận thang, bảng lương đăng ký.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Thang, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp.

d) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người sử dụng lao động

đ) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp quận, huyện

e) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định

g) Phí, lệ phí: Không có.

Công ty kế toán Hà Nội liên tục mở các lớp hoc ke toan thuc hanh thực tế cầm tay chỉ việc. giúp các bạn sinh viên ngành kế toán ra trường có nhiều kinh nghiệm làm việc.

Hướng dẫn cách xây dựng thang bảng lương năm 2018 mới nhất
5 (100%) 2 votes
khuyến mại kế toán