Hướng dẫn cách xử lý khi bị đóng mã số thuế mới nhất

Hướng dẫn chi tiết cách xử lý khi bị đóng mã số thuế của doanh nghiệp và các thủ tục khôi phục lại mã số thuế khi bị đóng mới nhất

Để được mở mã số thuế và tiếp tục hoạt động, doanh nghiệp cần thực hiện các việc sau:

Tìm hiểu lý do bị đóng mã số thuế

– Khắc phục các hành vi vi phạm dẫn đến bị đóng mã số thuế (thay đổi trụ sở nếu không hoạt động tại trụ sở, nộp đầy đủ các loại tờ khai theo quy định)

– Gửi công văn xin mở mã số thuế tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan thế sẽ lập biên bản vi phạm đối với người nộp thuế và ra quyết định phạt đối với các hành vi vi phạm của người nộp thuế (mức phạt cao hay thấp, nặng hay nhẹ tùy thuộc vào từng hành vi vi phạm và mức độ vi phạm của người nộp thuế)

– Sau khi người nộp thuế chấp hành xử phạt vi phạm pháp luật về thuế thì cơ quan thuế sẽ thực hiện các thủ tục mở lại mã số thuế cho doanh nghiệp.

Những trường hợp bị đóng mã số thuế theo quy định trên phần lớn là do những lý do sau:

* Không hoạt động ở nơi đăng ký kinh doanh
* Không nắm vững những quy định về thời hạn kê khai và nộp tờ khai
* Không nắm vững quy định về nộp thuế và chậm nộp thuế
* Không nhận được thông báo của Chi cục thuế trực tiếp quản lý
* Không có bộ phận theo dõi kê khai và nộp thuế để thực hiện những quy định và thông báo của Cơ quan thuế

Trường hợp bị đóng mã số thuế, doanh nghiệp không được thực hiện những hoạt động sau:

– Không được xuất hóa đơn bán hàng hóa
– Không nộp được tờ khai thuế
– Không nộp được báo cáo sử dụng hóa đơn
– Không nộp được các loại thuế theo hình thức nộp qua mạng
– Bị thu hồi giấy phép kinh doanh

– Nếu các bạn muốn tìm hiểu chuyên sâu hơn về thuế, kỹ năng nghiệp vụ kế toán, đọc phân tích báo cáo tài chính, kỹ năng quyết toán thuế có thể tham gia: Lớp học thực hành kế toán tổng hợp thực tế.

Hướng dẫn cách xử lý khi bị đóng mã số thuế mới nhất
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán