Tài liệu hướng dẫn sử dụng dịch vụ hoàn thuế điện tử iHTKK 3.6.2

Hiện nay ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.6.2 là phiên bản mới nhất, được sử dụng từ ngày 13/01/2018. Cụ thể: Bắt đầu từ ngày 13/01/2018, khi lập báo cáo tài chính có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 3.82, iHTKK 3.6.2, eTax 1.4.1, iTaxViewer 1.4.2 thay cho các phiên bản trước đây.

Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 3.6.2

Đáp ứng Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính

 • Bổ sung Bộ báo cáo tài chính dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động liên tục mẫu B01a.
 • Bổ sung Bộ báo cáo tài chính dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động liên tục mẫu B01b.
 • Bổ sung Bộ báo cáo tài chính dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động không liên tục.
 • Bổ sung Bộ báo cáo tài chính dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ.

Đáp ứng Công văn 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015 của Bộ Tài chính

 • Tờ khai bổ sung 01/TTĐB theo Thông tư 156: Cho phép kê khai phụ lục 01/PL-XSĐT.
 • Tờ khai bổ sung 01/TTĐB theo Thông tư 195: Cho phép kê khai phụ lục 01-1/TTĐB, 01/PL-XSĐT.
 • Tờ khai bổ sung 03/TNDN: Cho phép kê khai phụ lục 03-1A/TNDN, 03-1B/TNDN, 3-1C/TNDN, 03-2A/TNDN, 03-2B/TNDN, 03-3A/TNDN, 03-3B/TNDN, 03-3C/TNDN, 03-4/TNDN, 03-5/TNDN, 03-6/TNDN, 03-7/TNDN, 03-8/TNDN, 02-1/TĐ-TNDN, 02/TNDN, 01, 02, 03, 04.
 • Tờ khai bổ sung 01/GTGT: Cho phép kê khai phụ lục 01-5/GTGT, 01-6/GTGT, 01-7/GTGT, 01-1/TĐ-GTGT, 01-2/TĐ-GTGT, 01/PL-XSĐT.
 • Tờ khai bổ sung 03/TĐ-TAIN: Cho phép kê khai phụ lục 03-1/TĐ-TAIN.
 • Tờ khai bổ sung 03A/TĐ-TAIN: Cho phép kê khai phụ lục 03-1/TĐ-TAIN.

Đáp ứng Nghị định 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính Phủ

Tờ khai Quyết toán thuế TNDN mẫu 03/TNDN bổ sung thêm 4 phụ lục mới:

 • Bổ sung phụ lục Thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết mẫu 01.
 • Bổ sung phụ lục Danh mục các thông tin, tài liệu cần cung cấp tại hồ sơ quốc gia mẫu 02.
 • Bổ sung phụ lục Danh mục các thông tin, tài liệu cần cung cấp tại hồ sơ toàn cầu mẫu 03.
 • Bổ sung phụ lục Kê khai thông tin báo cáo lợi nhuận liên quốc gia mẫu 04.

Đáp ứng Tờ trình Bộ số 3109/TTr-TCT

Tờ trình này được Tổng cục Thuế ban hành ngày 09/05/2016 về việc kết nối dữ liệu từ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tới cơ quan Thuế (riêng ứng dụng eTax):

 • Bổ sung tờ khai Báo cáo sản lượng mua xăng dầu (mẫu số 01a theo tháng, mẫu 01b theo quý).
 • Bổ sung tờ khai Báo cáo về hoạt động bán hàng mẫu số 02.
 • Bổ sung tờ khai Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh mẫu số 03.
 • Tờ khai bổ sung 03/LNCL-XSDT: Cho phép kê khai phụ lục 01/PL-XSĐT.
 • Tờ khai bổ sung 01/TĐ-GTGT: Cho phép kê khai phụ lục 01-2/TĐ-GTGT.
Tài liệu hướng dẫn sử dụng dịch vụ hoàn thuế điện tử iHTKK 3.6.2
5 (100%) 2 votes
khuyến mại kế toán