iTaxViewer 1.3.0 mới nhất – Download iTaxViewer Tổng cục thuế

iTaxViewer 1.3.0 mới nhất – Hỗ trợ mở tờ khai thuế định dạng XML của Tổng cục Thuế Giúp doanh nghiệp đọc các tờ khai quyết toán thuế TNCN, báo cáo hóa đơn, báo cáo tài chính, tờ khai tháng, quý một cách dễ dàng

Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.3.0

Đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/06/2016 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng; Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/07/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.4.1, ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.3.0, cụ thể như sau:

 – Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.3.0 mới nhất đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng iHTKK phiên bản 3.4.0.
          Bắt đầu từ ngày 01/03/2017, khi kê khai hồ sơ hoàn thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, người nộp thuế sẽ sử dụng các mẫu biểu kê khai tại ứng dụng iHTKK 3.4.1, iTaxViewer 1.3.0 thay cho các phiên bản trước đây.
          Người nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng tại địa chỉ sau:
+ Ứng dụng iHTKK phiên bản 3.4.1, iTaxViewer 1.3.0 mới nhất : Thực hiện kê khai hoặc tải bộ cài iTaxViewer tại http://kekhaithue.gdt.gov.vn
+ Tài liệu hướng dẫn sử dụng
Hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.
Mọi phản ánh, góp ý của người nộp thuế được gửi đến Cục Thuế theo các số điện thoại, hộp thư điện tử hỗ trợ người nộp thuế về ứng dụng iHTKK, iTaxViewer do Cơ quan Thuế cung cấp.

Tính năng chính của phần mềm đọc file XML iTaxViewer

 • Hỗ trợ đọc file *.xml được kết xuất từ phần mềm iHTKK mới nhất.
 • Đọc nhiều loại tờ khai khác nhau như: Tờ khai tháng, quý; tờ khai quyết toán thuế TNCN; báo cáo hóa đơn; báo cáo tài chính.
 • Xem lại nội dung tờ khai và chữ ký điện tử dễ dàng.

Tính năng mới trong phiên bản iTaxViewer 1.3.0

Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.3.0 nhằm đáp ứng triển khai thí điểm dịch vụ Hoàn thuế điện tử cho Cục Thuế Hà Nội, Cục Thuế Hải Phòng:

 • Đáp ứng Thông tư 99/2016/TT-BTC ngày 29/06/2016 của Bộ Tài chính:
  • Nâng cấp Giấy đề nghị hoàn thuế mẫu số 01/ĐNHT.
  • Nâng cấp Chức năng Tra cứu giấy đề nghị hoàn thuế.
  • Nâng cấp Chức năng Xem thông báo hoàn thuế.
  • Nâng cấp Chức năng Gửi hồ sơ bổ sung điều chỉnh.
 • Đáp ứng Thông tư 110/2015/TT-BTC ngày 28/07/2015 của Bộ Tài chính:
  • Nâng cấp Thông báo tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế điện tử mẫu 01-1/TB-TĐT.
  • Nâng cấp Thông báo Xác nhận nộp và thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ hoàn thuế điện tử mẫu 01-2/TB-TĐT.

Doanh nghiệp nào đang sử dụng chữ ký số mới do FPT-CA cung cấp thì cần tải iTaxviewer 1.3 về cài đặt thì mới sử dụng được. Đây cũng chính là công cụ được Tổng cục Thuế phát hành và cập nhập cùng những phần mềm liên quan như iHTKK, HTKK

Rate this post
khuyến mại kế toán