Điều kiện để nhận biết là tài sản cố định (TSCĐ) năm 2018

Tài sản được mua về phải thoả mãn những điều kiện nhất định mới được gọi là tài sản cố định. Theo điều 3 của thông tư 45/2013/TT-BTC thì tài sản cố định phải thoả mãn đồng thời cả ba tiêu chuẩn dưới đây: – Chắc chắn thu được lợi ích kinh… Read More