Hướng dẫn cách lập tờ khai quyết toán thuế TNCN 05/QTT-TNCN trên HTKK

Hướng dẫn cách lập tờ khai quyết toán thuế TNCN 05/QTT-TNCN và các Bảng kê 05-1BK-QTT-TNCN, 05-2BK-QTT-TNCN, 05-3BK-QTT-TNCN trên phần mềm HTKK mới nhất đối với phần thu nhập từ tiền lương, tiền công. Các văn bản pháp luật về thuế TNCN năm 2016 –… Read More