Mẫu giấy xác nhận lương năm 2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —oOo—GIẤY XÁC NHẬN LƯƠNG Họ và tên                 :………………………………………………………………………………………………………………… Địa chỉ                      :………………………………………………………………………………………………………………… Số CMND                  :………………………………………………………………………………………………………………… Hiện đang làm việc tại : …………………….. Địa chỉ công ty          : ……………….. Điện thoại                … Read More