Khấu trừ thuế giá trị gia tăng là gì? Cách tính thuế gtgt được khấu trừ

Khấu trừ thuế giá trị gia tăng là gì? Thuế khấu trừ là hiệu số giữa thuế đầu ra trừ đi thuế đầu vào.

– Thuế đầu vào là khi bạn mua hàng hóa, nguyên vật liệu từ bên ngoài về, có hóa đơn giá trị gia tăng thì được tính giá trị tại phần thuế suất vào thuế đầu vào.
– Thuế đầu ra là phần giá trị tại ô thuế suất khi xuất hóa đơn giá trị gia tăng bán hàng cho khách hàng.

1. Phương pháp khấu trừ thuế

1.1. Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ và đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế, trừ các đối tượng áp dụng tính thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT nêu tại điểm 2 Mục này.

1.2. Xác định thuế GTGT phải nộp:

Số thuế GTGT phải nộp = Số thuế GTGT đầu ra Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

Trong đó:

a) Số thuế giá trị gia tăng đầu ra bằng tổng số thuế giá trị gia tăng của hàng hoá, dịch vụ bán ra ghi trên hoá đơn giá trị gia tăng.

….

b) Thuế GTGT đầu vào (Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ )bằng (=) tổng số thuế GTGT ghi trên hoá đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ (bao gồm cả tài sản cố định) dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT, số thuế GTGT ghi trên chứng từ nộp thuế của hàng hoá nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

….
Bạn xem hướng dẫn chi tiết tại TT 129/2008/TT-BTC hướng dẫn thi hành 1 số điều luật thuế GTGT.

Khấu trừ thuế giá trị gia tăng là gì? Cách tính thuế gtgt được khấu trừ
5 (100%) 8 votes
khuyến mại kế toán