Không nộp thang bảng lương có bị phạt không?

Không nộp thang bảng lương có bị phạt không? Khi không xây dựng, xây dựng sai. Hoặc không nộp thang lương, bảng lương  thì sẽ bị xử phạt theo quy định nào? 

Theo quy định tại khoản 6, Điều 7, Chương III của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP quy định.

“Khi xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương, doanh nghiệp phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể người lao động tại doanh nghiệp và công bố công khai tại nơi làm việc của người lao động trước khi thực hiện, đồng thời gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất của doanh nghiệp…”

=> Hệ thống tài khoản theo thông tư 133
=> Lớp học kế toán cho người chưa biết gì

Như vậy, khi doanh nghiệp không gửi thang bảng lương về Phòng lao động cấp huyện nơi doanh nghiệp đặt cơ sở chính.

=> Sẽ bị xử phạt theo Khoản 10, Điều 1, Nghị định 88/2015/NĐ-CP (Sửa đổi, bổ sung Điều 13 Nghị định 95/2013/NĐ-CP). Cụ thể:

–  Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Đối với người sử dụng lao động không gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động đến cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện theo quy định.

–  Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

Đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

+  Không xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động hoặc xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động không đúng quy định pháp luật.

+  Sử dụng thang lương, bảng lương, định mức lao động không đúng quy định khi đã có ý kiến sửa đổi, bổ sung của cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện.

+  Không công bố công khai tại nơi làm việc thang lương, bảng lương, định mức lao động, quy chế thưởng.

+  Không thông báo cho người lao động biết trước về hình thức trả lương ít nhất 10 ngày trước khi thực hiện.

Ta thấy việc xây dựng thang lương bảng lương là điều bắt buộc đối với các doanh nghiệp. Để tránh tình trạng bị phạt thì DN phải nhanh chóng tiến hành xây dựng thang lương, bảng lương cho doanh nghiệp của mình.

TUY NHIÊN, kể từ ngày 01/11/2018 khi Nghị định số 121/2018/NĐ-CP có hiệu lực thì:

Đối với doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động được miễn thủ tục gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp

Không nộp thang bảng lương có bị phạt không?
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán