Mẫu thông báo phát hành hoá đơn mới nhất 2017 theo thông tư 26

Mẫu thông báo phát hành hoá đơn mới nhất 2017 Mẫu TB01/AC Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc
————————–

THÔNG BÁO
Phát hành hóa đơn
(Dành cho tổ chức kinh doanh đặt in, tự in)

1. Tên đơn vị phát hành hoá đơn:……Công ty A ………
2. Mã số thuế:………………….0106342334……………..
3. Địa chỉ trụ sở chính:………, Cầu giấy, Hà Nội…………..
4. Điện thoại:…………………0908743424…………..
5. Các loại hoá đơn phát hành:

STTTên loại
hoá đơn
Mẫu sốKý hiệuSố lượngTừ sốĐến sốNgày bắt đầu sử dụngDoanh nghiệp in/Doanh nghiệp cung cấp phần mềm
TênMST
 1Hóa đơn GTGT 01GTKT3/001TU/12P 100 01 100 26/03/2015 Công ty Cp In Hà Nội 0101181842

6. Thông tin đơn vị chủ quản (trường hợp tổ chức dùng hóa đơn của đơn vị chủ quản đặt in, tự in):
– Tên đơn vị:………………………………………………….
– Mã số thuế:…………………………………………………

7. Tên cơ quan thuế tiếp nhận thông báo:.Chi cục thuế Quận Cầu Giấy..

Ghi chú: Tổ chức tự in hóa đơn đặt in hoặc tự tạo phần mềm tự in hoá đơn để sử dụng không ghi cột Doanh nghiệp in/Doanh nghiệp cung cấp phần mềm.
 Hà Nội., ngày.20 tháng.03.năm.2015
        NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁPLUẬT
      (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ t
Mẫu thông báo phát hành hoá đơn mới nhất 2017 theo thông tư 26
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán