Mẫu bản tờ khai tổng hợp thuế thu nhập cá nhân mới nhất

Mẫu tờ khai tổng hợp thuế thu nhập cá nhân là mẫu tờ khai được lập ra để khai báo về việc tổng hợp thuế thu nhập cá nhân. Mẫu tờ khai nêu rõ thông tin cá nhân, tổ chức trả thu nhập, mã số thuế, nội dung khai báo thông tin… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu bản tờ khai tổng hợp thuế thu nhập cá nhân tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu tờ khai tổng hợp thuế thu nhập cá nhân như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————————

TỜ KHAI TỔNG HỢP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

(Dành cho cơ sở giao đại lý bảo hiểm trả thu nhập cho đại lý bảo hiểm)

Chính thức: [………. ] Bổ sung: [……….. ] Lần: [……….. ]
[01] Kỳ tính thuế: Năm………..

[02] Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập:……………………………………….………

[03] Mã số thuế: …………………………………………………………………………………..

[04] Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………

[05] Điện thoại:………………. [06] Fax:…………….…. [07] Email:…………………

STTChỉ tiêuSố lượng/Số tiền
1Tổng số đại lý bảo hiểm trong kỳNgười
2Tổng thu nhập trả cho đại lý bảo hiểm trong kỳVNĐ
3Tổng số đại lý bảo hiểm thuộc diện khấu trừ thuế trong kỳNgười
4Tổng thu nhập trả cho đại lý bảo hiểm thuộc diện khấu trừVNĐ
5Tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừVNĐ
Tr.đó: – Khấu trừ theo tỷ lệ 5%
+ Số đại lýNgười
+ Số thuế đã khấu trừVNĐ
– Khấu trừ theo tỷ lệ 10%
+ Số đại lýNgười
+ Số thuế đã khấu trừVNĐ

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

…………, ngày…tháng…năm….
NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP 
CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP
Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

Tải về

Mẫu bản tờ khai tổng hợp thuế thu nhập cá nhân mới nhất
Rate this post
khuyến mại kế toán