Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ mẫu số 01b-LĐTL

Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ mẫu 01b-LĐTL năm 2017 theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và Thông tư 200 của Bộ tài chính

Đơn vi:………..
Địa chỉ:……….
Mẫu số: 01b- LĐTL
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)
Số…………
BẢNG CHẤM CÔNG LÀM THÊM GIỜ
Tháng….năm….
Số
TT
Họ và tênNgày trong thángCộng làm thêm giờ
12331Ngày làm việcNgày thứ bảy, chủ nhậtNgày lễ, tếtLàm đêm
AB1233132333435
Cộng

Ký hiệu chấm công
NT: Làm thêm ngày làm việc ( từ giờ….đến giờ….)
NN: Làm thêm ngày thứ bảy, chủ nhật ( từ giờ….đến giờ….)
NL: Làm thêm ngày lễ, tết ( từ giờ….đến giờ….)
Đ: Làm thêmbuổi đêm

Ngày…tháng…năm…
Xác nhận của bộ phận(phòng ban) có người làm thêm
(ký, họ tên)
Người chấm công
(Ký, họ tên)
Ký duyệt
(Ký, họ tên)

Nếu còn chưa làm được bạn nên tham gia lớp học kế toán thực hành Cầm tay chỉ việc của chúng tối

Tải về

Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ mẫu số 01b-LĐTL
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán