Mẫu bảng kê chi tiết cá nhân kinh doanh Mẫu 01-1/BK-CNKD mới nhất

Mẫu bảng kê chi tiết cá nhân kinh doanh – Mẫu 01-1/BK-CNKD mới nhất 2017 theo Thông tư 92/2015/TT-BTC Kèm theo Tờ khai 01/CNKD trong trường hợp tổ chức khai thay cho nhiều cá nhân kinh doanh

Phụ lục
BẢNG KÊ CHI TIẾT CÁ NHÂN KINH DOANH
 (Kèm theo Tờ khai 01/CNKD trong trường hợp tổ chức khai thay cho nhiều cá nhân kinh doanh)

 

[01] Kỳ tính thuế:  – Năm … (Từ tháng ….đến tháng ….)
– Tháng ………năm…… hoặc quý …….năm…..
– Lần phát sinh:  tháng….năm….
[02] Tổ chức khai thay: …………………….………………………
        [03] Mã số thuế:

 

[04] Tên đại lý thuế (nếu có):…………………………………
      [05] Mã số thuế:

 

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam
STTHọ và tên NNTMã số thuếSố CMND/ Hộ chiếuDoanh thu trong kỳDoanh thu thuộc diện chịu thuếSố thuế GTGT phát sinhSố thuế TNCN phát sinhSố thuế TNCN được giảm trong khu kinh tếSố thuế TNCN phải nộpTổng số thuế phải nộp
Tổng sốTrong đó: Làm việc trong KKT
[06][07][08][09][10][11][12][13][14][15][16]=[14]-[15][17]=[13]+[16]
1
2

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên: ……………………
Chứng chỉ hành nghề số:……..
 ……………,ngày……..tháng…….năm……….
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc 
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Nếu còn chưa làm được bạn nên tham gia lớp học kế toán thực hành Cầm tay chỉ việc của chúng tối

Mẫu bảng kê chi tiết cá nhân kinh doanh Mẫu 01-1/BK-CNKD mới nhất
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán