Mẫu bảng kê mua hàng,cách viết theo QĐ 48, TT 200 và 133 – Mẫu số 06-VT

Hướng dẫn chi tiết cách viết Mẫu bảng kê mua hàng – Mẫu số 06-VT theo Quyết Định  theo quyết định 48 và Thông tư 133/2016/TT-BTC và Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính

Bảng kê mua hàng là chứng từ kê khai mua vật tư, công cụ, dụng cụ, dịch vụ lặt vặt trên thị trường tự do trong trường hợp người bán thuộc diện không phải lập hoá đơn khi bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ theo quy định làm căn cứ lập phiếu nhập kho, thanh toán và hạch toán chi phí vật tư, … lập trong Bảng kê khai này không được khấu trừ thuế GTGT. (Trường hợp mua vật tư,… của người bán không có hoá đơn với khối lượng lớn để được tính vào chi phí hợp lý, hợp lệ thì phải lập “Bảng kê mua hàng hoá mua vào không có hoá đơn” (Mẫu số 04/GTGT) theo quy định của Luật thuế).

1. Mẫu bảng kê mua hàng theo quyết định 48 (Mẫu số 06-VT)

Đơn vị:……………….Mẫu số 06 – VT
Bộ phận:…………….(Ban hành theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTCNgày 14 tháng 9 năm 2006 của Bộ Tài chính)

BẢNG KÊ MUA HÀNG

Ngày …. tháng …. năm ….

Quyển số: ……………
Số: ……………
Nợ: …………..
Có: ……………

– Họ và tên người mua:………………………………………………………………………………..

– Bộ phận (phòng, ban):………………………………………………………………………………..

STTTên, quy cách, phẩm chất hàng hoá (vật tư, công cụ…)Địa chỉ mua hàngĐơn vị tínhSố lượngĐơn giáThành tiền
ABCD123
Cộngxxx

Tổng số tiền (Viết bằng chữ):…………………………………………………………………………..

* Ghi chú:……………………………………………………………………………………………………

Người mua                                      Kế toán trưởng                            Người duyệt mua
        (ký, họ tên)                                               (Ký, họ tên)                                                  (Ký, họ tên)

2. Mẫu bảng kê mua hàng – Mẫu số 06-VT theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Đơn vị: ………………………….

Bộ phận: ……………………….

Mẫu số 06 – VT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

BẢNG KÊ MUA HÀNG

Ngày….tháng….năm ….

Quyển số: ……………

Số: …………………….

Nợ: ……………………

Có: ……………………

– Họ và tên người mua: ………………………………………………………………………………

– Bộ phận (phòng, ban): ………………………………………………………………………………

STTTên, quy cách, phẩm chất
hàng hoá (vật tư, công cụ…)
Địa chỉ
mua hàng
Đơn
vị tính
Số
lượng
Đơn
giá
Thành
tiền
ABCD123
Cộngxxx

Tổng số tiền (Viết bằng chữ): …………………………………………………………………….

* Ghi chú: ……………………………………………………………………………………………..

Người mua
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người duyệt mua
(Ký, họ tên)

3. Mẫu Bảng kê mua hàng – Mẫu số 06-VT theo Thông tư 200/2014/QĐ-BTC

Đơn vị:……………….

Bộ phận:…………….

Mẫu số 06 – VT
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG KÊ MUA HÀNG

Ngày …. tháng …. năm ….

Quyển số: ……………
Số: ……………
Nợ: …………..
Có: ……………

– Họ và tên người mua:………………………………………………………………………………..

– Bộ phận (phòng, ban):………………………………………………………………………………..

STTTên, quy cách, phẩm chất
hàng hoá (vật tư, công cụ…)
Địa chỉ
mua hàng
Đơn
vị tính
Số
lượng
Đơn
giá
Thành
tiền
ABCD123
Cộngxxx

Tổng số tiền (Viết bằng chữ):…………………………………………………………………………….

* Ghi chú:……………………………………………………………………………………………………..

Người mua                                    Kế toán trưởng                                Người duyệt mua
        (ký, họ tên)                                               (Ký, họ tên)                                                  (Ký, họ tên)

4. Hướng dẫn cách viết bảng kê mua hàng:

Góc trên bên trái của Bảng kê mua hàng ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận sử dụng Bảng kê mua hàng. Bảng kê mua hàng phải đóng thành quyển và ghi số từng quyển dùng trong 1 năm. Mỗi quyển “Bảng kê mua hàng” phải được ghi số liên tục từ đầu quyển đến cuối quyển.
Ghi rõ họ tên, địa chỉ hoặc nơi làm việc của người trực tiếp mua hàng.
Cột A, B, C, D: Ghi số thứ tự, tên, quy cách, phẩm chất, địa chỉ mua hàng và đơn vị tính của từng thứ vật tư, công cụ, dụng cụ.
Cột 1: Ghi số lượng của mỗi loại vật tư, công cụ, dụng cụ  đã mua.
Cột 2: Ghi đơn giá mua của từng thứ vật tư, công cụ, dụng cụ đã mua.
Cột 3: Ghi số tiền của từng thứ vật tư, công cụ, dụng cụ đã mua (Cột 3 = Cột 1 x Cột 2).
Dòng cộng ghi tổng số tiền đã mua các loại vật tư, công cụ ghi trong Bảng.
Các cột B, C, 1, 2, 3 nếu còn thừa thì được gạch 1 đường chéo từ trên xuống.
Bảng kê mua hàng do người mua lập 2 liên (đặt giấy than viết 1 lần hoặc in từ máy tính 02 bản giống nhau).
Sau khi lập xong, người mua ký và chuyển cho kế toán trưởng soát xét, ký vào Bảng kê mua hàng. Người đi mua phải chuyển “Bảng kê mua hàng” cho giám đốc hoặc người được uỷ quyền duyệt và làm thủ tục nhập kho (nếu có) hoặc giao hàng cho người quản lý sử dụng.
Liên 1 lưu, liên 2 chuyển cho kế toán làm thủ tục thanh toán và ghi sổ.

Công ty kế toán Hà Nội liên tục mở các lớp hoc ke toan thuc hanh thực tế cầm tay chỉ việc. giúp các bạn sinh viên ngành kế toán ra trường có nhiều kinh nghiệm làm việc.

Tải về

Mẫu bảng kê mua hàng,cách viết theo QĐ 48, TT 200 và 133 – Mẫu số 06-VT
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán