Mẫu bảng kê thanh toán xăng dầu mới nhất

Mẫu bảng kê tính chi phí xăng xe để thống kê lại mức xăng xe tiêu thị của nhân viên, từ đó tính ra mức tiền phải trả cho chi phí xăng xe đó. Ở đây Lopketoan.com giới thiệu tới các bạn Mẫu bảng kê tính chi phí xăng xe bằng file Excel rất thuận tiện và dễ dàng sử dụng.

Nội dung của Mẫu bảng kê tính chi phí xăng xe

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                              Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Trường…………………………                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

STTNgàySố km
đầu
Số km
cuối
Nội dungSố km
sử dụng
Số lítThành tiềnXác nhậnGhi chú
1
2
3
4
5
6
7
8
 Tổng cộng
 …………, ngày     tháng      năm
Người lậpXác nhận của P.TCHCKế toán trưởngBan Giám Hiệu
Mẫu bảng kê thanh toán xăng dầu mới nhất
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán