Mẫu bảng kê thông tin người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mẫu 05-3/BK-QTT-TNCN

Mẫu bảng kê thông tin người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mẫu 05-3/BK-QTT-TNCN mới nhất năm 2017 ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ Tài chính

Chú ý: Mẫu 05-3/BK-QTT-TNCN này thay thế cho mẫu 05-3/BK-TNCN theo Thông tư 156 (Có hiệu lực từ ngày 30/7/2015)

PHỤ LỤC
BẢNG KÊ THÔNG TIN NGƯỜI PHỤ THUỘC GIẢM TRỪ GIA CẢNH

 (Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05/QTT-TNCN)
[01] Kỳ tính thuế: Năm…………..

[02] Tên người nộp thuế:……………..…………………………………..

[03] Mã số thuế:

[04] Tên đại lý thuế (nếu có): ………………………………………………..

[05] Mã số thuế:

 

STTHọ và tên người nộp thuếMST của người nộp thuếHọ và tên người phụ thuộcNgày sinh người phụ thuộcMST của người phụ thuộcQuốc tịch người phụ thuộcCMND/ Hộ chiếu của người phụ thuộcQuan hệ với người nộp thuếThông tin trên giấy khai sinh của người phụ thuộc (Nếu người phụ thuộc không có MST, CMND và Hộ chiếu)Thời gian tính giảm trừ
SốQuyển sốNơi đăng ký
Quốc giaTỉnh/ Thành phốQuận/ HuyệnPhường / XãTừ thángĐến tháng
[06][07][08][09][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22]
1
2
3

(MST: Mã số thuế; CMND: Chứng minh nhân dân)
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên: ……………
Chứng chỉ hành nghề số:………..
…,ngày ……tháng ……..năm …….
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Nếu còn chưa làm được bạn nên tham gia lớp học kế toán tổng hợp Cầm tay chỉ việc của chúng tối

Mẫu bảng kê thông tin người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mẫu 05-3/BK-QTT-TNCN
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán