Mẫu báo cáo tình hình sử dụng tài khoản tiền – Mẫu S2-08/KB/TABMIS

Mẫu S2-08/KB/TABMIS – Báo cáo tình hình sử dụng tài khoản tiền được ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Mời các bạn tham khảo và tải về.

👉 Lớp học kế toán cho người mới bắt đầu
👉 Lớp học kế toán thực hành
👉 Lớp học kế toán excel

 Nội dung của báo cáo tình hình sử dụng tài khoản tiền

KBNN:

Mã KBNN:………..

Mẫu S2-08/KB/TABMIS

(TT số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 của Bộ Tài chính)

Ngày lập:…………………..

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG TÀI KHOẢN TIỀN

Tài khoản: ………………………………………………

Tên tài khoản: …………………………………………

Loại tiền: ……………………………………………….

Đơn vị tính: ………….

STTNgày

hiệu lực

Số bút toánTham chiếuPhát sinh NợPhát sinh Có
N.TệVNDN.TệVND
12345678
Số dư đấu
Giao dịch trên phân hệ phải thu chưa chuyển sổ
Tổng phát sinh
1
2
Giao dịch trên phân hệ phải trả chưa chuyển sổ
Tổng phát sinh
1
2
Giao dịch trên phân hệ sổ cái chưa kết sổ
Tổng phát sinh
1
2
Giao dịch trên phân hệ sổ cái đã kết sổ
Tổng phát sinh
1
2
Giao dịch trên bảng giao diện phân hệ sổ cái
Tổng phát sinh
1
2
Giao dịch trên bảng trung gian TCS và DMFAS
Tổng phát sinh
1
2
Tổng phát sinh của tất cả các nguồn
Số dư cuối
Thủ quỹKế toánKế toán trưởngGiám đốc
Mẫu báo cáo tình hình sử dụng tài khoản tiền – Mẫu S2-08/KB/TABMIS
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán