Mẫu báo cáo tồn kho của doanh nghiệp mới nhất

Mẫu báo cáo tồn kho là mẫu báo cáo được lập ra để báo cáo về hàng hóa, vật tư tồn kho của đơn vị doanh nghiệp. Mẫu báo cáo nêu rõ thông tin đơn vị báo cáo, nội dung báo cáo, số hàng hóa vật tư tồn kho… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu báo cáo tồn kho của doanh nghiệp tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo tồn kho như sau:

Bộ, Sở: ……….
Đơn vị: …………

BÁO CÁO TỒN KHO

Tháng:………………………………….

Kho:……………………………………………………..

Vật tư hàng hoáĐầu kỳNhập khoXuất khoCuối kỳ
TênSLTTSLTTSLTTSLTT
Loại:
Cộng theo loại
Cộng theo kho
Cộng các kho
………., ngày…tháng…năm….
Người lập

(Ký, họ tên)

Thủ kho

(Ký, họ tên)

Phụ trách kế toán

(Ký, họ tên)

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Tải về

Mẫu báo cáo tồn kho của doanh nghiệp mới nhất
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán