Mẫu biên bản báo mất hóa đơn GTGT đầu vào liên 2 mới nhất

Bài viết này lopketoan.com xin được chia sẻ mẫu biên bản báo mất hóa đơn GTGT đầu vào liên 2 mới nhất để các bạn cùng tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—oOo—

BIÊN BẢN BÁO MẤT HOÁ ĐƠN ( GTGT) LIÊN 2 ĐÃ LẬP.

Số 001/BBHHĐ

– Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐCP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.
– Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số  51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

Hôm nay, ngày 15/9/2016, đại diện hai bên gồm có:

BÊN NHẬN HÓA ĐƠNCÔNG TY A
Địa chỉ :  ……  Câu giấy, Hà Nội
Điện thoại : …………          MST: …………….
Ông (bà): ………….               Chức vụ : …………………

BÊN GIAO HÓA ĐƠN:   CÔNG TY B
Địa chỉ :  Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại :  …………….         MST: ………………..
Ông (bà) : ……………….            Chức vụ :………………………..

Hai bên cùng tiến hành lập biên bản để xác nhận việc bên mua mua hàng (bên nhận hóa đơn) đã làm mất bản gốc liên 2 các hóa đơn GTGT đã lập theo chi tiết sau:

Các số hóa đơn bị mất bản gốc (liên 2):

S
STT
Tên loại hóa đơnMẫu sốKý hiệu hóa đơnSố hóa đơnSố
lượng
Liên
Hóa
đơn
Ghi chú
12345789
1Giá trị gia tăng01GTKT3/001TU/12P00028912Hóa đơn mua hàng hóa dịch vụ đã sử dụng
Liên 1 của các hóa đơn trên, bên bán hàng (bên giao hóa đơn) đã thực hiện kê khai thuế trong kỳ báo cáo tháng 6/2016
Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc mất hóa đơn này. Biên bản này lập thành 02 bản, đơn vị giao hóa đơn giữ 01 bản, đơn vị nhận hóa đơn giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO HÓA ĐƠNĐẠI DIỆN BÊN NHẬN HÓA ĐƠN

Tải về tại đây:
Mẫu biên bản báo mất hóa đơn GTGT

Mẫu biên bản báo mất hóa đơn GTGT đầu vào liên 2 mới nhất
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán