Mẫu biên lai thu tiền mới nhất – Mẫu C45-BB

Lopketoan.com xin giới thiệu tới các bạn Mẫu C45-BB – Biên lai thu tiền kèm theo Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 10/10/2017. Mẫu C45-BB sẽ thay thế mẫu C38-BB. Mời các bạn tham khảo và tải về.

👉 Lớp học kế toán cho người mới bắt đầu
👉 Lớp học kế toán tổng hợp
👉 Lớp học kế toán cho người đi làm

 Nội dung cơ bản của mẫu biên lai thu tiền như sau:

BIÊN LAI THU TIỀN

Ngày…..tháng ……năm………

Quyển số: ……..

Số: …………….

Họ và tên người nộp:…………………………………………………………………….

Địa chỉ:………………………………………………………………………………..

Nội dung thu:…………………………………………………………………………

Số tiền thu: (loại tiền)………………………………………………………………..

(viết bằng chữ):……………………………………………………………………….

NGƯỜI NỘP TIỀN 
(Ký, họ tên)
NGƯỜI THU TIỀN

(Ký, họ tên)

Tải về

Mẫu biên lai thu tiền mới nhất – Mẫu C45-BB
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán