Mẫu công văn giải trình với cơ quan thuế khi có sai sót mới nhất

Rất nhiều các bạn kế toán mới ra trường khi kê khai sai, viết sai hóa đơn GTGT không biết cách viết công văn giải trình sai sót đó. lopketoan.com xin chia sẻ mẫu công văn giải trình với cơ quan thuế về việc sai sót

Đây chỉ là mẫu cho các bạn tham khảo nhé, các bạn viết càng chi tiết càng tốt. VD: Hóa đơn số bao nhiêu… lỗi sai…. Của tháng …. viết sao cho đúng với tình hình của doanh nghiệp mình nhé.

CÔNG TY KẾ TOÁN HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
————————————–Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————————–
Số: 01-15/CV-15  Hà Nội ngày 30 thán 03 năm 2017

 

 CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH

(V/v: nộp lại bảng kê mua vào tháng 1/2017)

 

                  Kính gửi: CHI CỤC THUẾ QUẬN TỪ LIÊM, HÀ NỘI

– Tên doanh nghiệp: CÔNG TY KẾ TOÁN HÀ NỘI
– Người đại diện theo pháp luật: Lê Thành  A  – Chức vụ: Giám đốc
– Địa chỉ trụ sở chính: Đường Nguyễn cơ thạch – Từ Liêm – Hà Nội
– Điện thoại: …………., fax: ……………..
– Mã số thuế: ………………
– Ngành nghề kinh doanh: dao tao ke toan thuc hanh

Trong quá trình nhập số liệu của bảng kê mua vào (mẫu số PL 01-2/GTGT) vào phần mềm kế toán Misa và kết xuất ra phần kê khai thuế HTKK của tháng 1/2015. Do phần mềm kê toán Misa bị lỗi, do đó đã cập nhật sai địa chỉ và mã số thuế của Công ty TNHH…Hóa đơn số….. Sai sót trên không làm ảnh hưởng đến số thuế được khấu trừ và số thuế phải nộp.
Nay Công ty chúng tôi làm công văn này, gửi tới Chi cục thuế Từ Liêm để giải trình và nộp lại bảng kê mua vào (mẫu số PL 01-2/GTGT) của tháng 1/2015 đã điều chỉnh lại cho đúng.

Công ty chúng tôi xin cam kết nội dung trên là đúng và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xin trân trọng kính chào!

Nơi nhận:  Đại diện Doanh nghiệp
       – Như trên;Giám Đốc
        – Lưu(Ký tên và đóng dấu)
Mẫu công văn giải trình với cơ quan thuế khi có sai sót mới nhất
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán