Mẫu sổ đăng ký chứng từ ghi sổ mới nhất – Mẫu S02b-H

Mẫu S02b-H: Mẫu Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ là mẫu dùng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp. Mẫu sổ đăng ký chứng từ ghi sổ được ban hành kèm theo Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp. Mời các bạn tham khảo và tải về.

👉 Lớp học kế toán cho người mới bắt đầu
👉 Lớp học kế toán tổng hợp
👉 Lớp học kế toán cho người đi làm

 Nội dung cơ bản của sổ đăng ký chứng từ ghi sổ như sau:

Đơn vị: …………………..

Mã QHNS: ………………

Mu số: S02b-H

(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ

Năm ……..

Chứng từ ghi sổSố tiềnChứng từ ghi sổSố tiền
Số hiệuNgày, thángSố hiệuNgày, tháng
AB1AB1
CộngCộng

– Sổ này có… trang, đánh số từ trang 01 đến trang….

– Ngày mở sổ:……………………………………

NGƯỜI LẬP S

(Ký, họ tên)

K TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

Ngày … tháng… năm……….

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Tải về

Mẫu sổ đăng ký chứng từ ghi sổ mới nhất – Mẫu S02b-H
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán