Mẫu đơn đăng ký hạn ngạch thuế quan mới nhất năm 2018

Mẫu đơn đăng ký hạn ngạch thuế quan năm 2018 là mẫu đơn đăng ký được thương nhân lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để xin được đăng ký hạn ngạch thuế quan. Mẫu đơn đăng ký nêu rõ thông tin của thương nhân, sản phẩm sử dụng mặt hàng hạn ngạch thuế quan… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn đăng ký hạn ngạch thuế quan tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đăng ký hạn ngạch thuế quan năm 2018 như sau:

ĐƠN ĐĂNG KÝ HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NĂM …

Tên thương nhân (ghi rõ tên tiếng Việt đầy đủ và tên viết tắt): …………………………

1. Điện thoại: ………………………………… Fax: ………………………………………………….

2. E-mail: ………………………………………………………………………………………………….

3. Địa chỉ giao dịch: ……………………………………………………………………………………

4. Địa chỉ cơ sở sản xuất chính: …………………………………………………………………..

5. Sản phẩm có sử dụng mặt hàng hạn ngạch thuế quan làm nguyên liệu đầu vào: …………

6. Nhu cầu sử dụng mặt hàng hạn ngạch thuế quan cho sản xuất (công suất thực tế/ công suất thiết kế): ……….

TÊN THƯƠNG NHÂNCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: ……………
V/v: Đơn đăng ký hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng … năm …
……….., ngày…tháng…năm…

Kính gửi: Bộ Công Thương

Căn cứ Thông tư số ………………………….. ngày…tháng…năm….. của Bộ Thương mại, Thương nhân báo cáo tình hình nhập khẩu mặt hàng … trong năm … và đăng ký nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm … như sau:

Mô tả hàng hóa (HS)Thông tin chi tiếtNăm ………..Đăng ký HNTQ năm ….
HNTQ Bộ CT cấp năm ….Thực hiện nhập khẩu 3 quýƯớc thực hiện nhập khẩu năm ….
Ví dụ: Thuốc lá nguyên liệu (HS 2401)– Lượng (tấn)
– Trị giá (Nghìn USD)
– Xuất xứ

Thương nhân cam đoan những kê khai trên đây là đúng, nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đề nghị Bộ Công Thương cấp giấy phép nhập khẩu theo HNTQ năm ………… cho mặt hàng nêu trên với số lượng là: …….

Người đứng đầu thương nhân

(Ký tên và đóng dấu)

Tải về

Mẫu đơn đăng ký hạn ngạch thuế quan mới nhất năm 2018
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán