Mẫu đơn xác nhận không nợ thuế mới nhất – Lopketoan.com

Mẫu đơn xác nhận không nợ thuế thường được áp dụng với các doanh nghiệp muốn giải thể, vì vậy họ sẽ làm đơn lên cơ quan thuế yêu cầu xác minh số tiền đóng thuế, khoản phát sinh và chứng minh doanh nghiệp đó đã đóng thuế đầy đủ và không còn nợ thuế nhà nước nữa. Mời bạn đọc tham khảo mẫu đơn tại đây.

👉 Lớp học kế toán cho người mới bắt đầu
👉 Lớp học kế toán tổng hợp
👉 Lớp học kế toán cho người đi làm

Nội dung cơ bản của Đơn xin xác nhận không nợ thuế như sau:

CÔNG TY…………

………………………

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-***————

….………., ngày ….tháng … năm..

ĐƠN XIN XÁC NHẬN KHÔNG NỢ THUẾ

Kính gửi: Tổng cục Hải quan thành phố……………………..….

Địa chỉ:……………………………………………………………..

– Tên công ty:…………………………………………………….

– Số giấy chứng nhận đầu tư …… ngày cấp lần đầu ngày…. tháng ….năm …. và thay đổi lần thứ ….ngày …. tháng …. năm ……

– Mã số thuế:……………………………………..

– Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………….…………..(sau đây gọi tắt là “Công Ty”)

Để thuận tiện cho việc giải thể công ty, nay Công Ty làm đơn này kính đề nghị hải quan xác nhận số thuế Công Ty đã nộp vào ngân sách Nhà nước như sau:

Loại thuế: ………………………………………..

Phát sinh: …………………………………………

Đã nộp: …………………………………………… nên Công ty đã hoàn thành mọi nghĩa vụ thuế và hiện không còn nợ thuế Nhà nước.

Để Công Ty hoàn tất thủ tục theo đúng quy định của pháp luật, rất mong Tổng cục Hải quan thành phố…… xác nhận cho Công ty trong thời gian sớm nhất.

Trân trọng cám ơn và kính chào!

….………, ngày …. tháng …. năm…….

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Tải về

Mẫu đơn xác nhận không nợ thuế mới nhất – Lopketoan.com
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán