Mẫu giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN – Mẫu C1-07/NS mới nhất

Mẫu C1-07/NS – Mẫu giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN mới nhất ban hành kèm theo Thông tư 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài Chính. Nhưng đã được đính chính theo Quyết định 759/QĐ-BTC ngày 16/04/2013

CƠ QUAN, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ…….Mẫu số C1-07/NS
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH THU NSNN(TT số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài Chính)
Số: ………………….

Kính gửi: Kho bạc Nhà nước:…………… Tỉnh, TP:………………..

THÔNG TIN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH:

Cơ quan/cá nhân đề nghị điều chỉnh:………..
Mã số thuế/HC/CMND,CQ thu: ……………….
Địa chỉ: ……….Xã………..Huyện………….Tỉnh, TP…………………….
Hình thức nộp tiền: nộp tiền mặt tại KBNN    nộp tiền mặt tại ngân hàng 

nộp bằng chuyển khoản tại KBNN   nộp bằng chuyển khoản tại NH 

Do việc lập thông tin thu NSNN chưa chính xác, nay đề nghị cơ quan thu …………..(hoặc)……………..KBNN điều chỉnh lại như sau:
Cơ quan quản lý thu : ………….. Mã số: ………………..

KHO BẠC NHÀ NƯỚCNgày ….. tháng …… năm ….
Ngày……tháng…….năm….Người lậpThủ trưởng cơ quan/ Người đề nghị
Kế toán              Kế toán trưởng

Nếu còn chưa làm được bạn nên tham gia lớp hoc ke toan thuc hanh Cầm tay chỉ việc của chúng tối

Mẫu giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN – Mẫu C1-07/NS mới nhất
5 (100%) 5 votes
khuyến mại kế toán