Mẫu giấy đi đường Mẫu số 04-LĐTL năm 2017

Mẫu giấy đi đường mẫu 04-LĐTL mới nhất năm 2017 theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ tài chính

Đơn vị………..
Bộ phận…….
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————
Mẫu số 04- LĐTL
(Ban hành theo QĐ Số :
48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)
Các bạn muốn theo TT 200 thì sửa ở mục nay là xong nhé
GIẤY ĐI ĐƯỜNG
Số……………………
Cấp cho:………………………………………………………
Chức vụ:…………………………………………………………….
Được cử đi công tác tại:…………………………………………….
Theo công lệnh ( hoặc giấy giới thiệu) số…. ngày…. tháng…. năm….
Từ ngày…..tháng…..năm…….đến ngày….. tháng…. năm…….
Ngày….tháng…..năm…..
Người duyệt
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Tiền ứng trước
Lương…………………………………….đ
Công tác phí……………………………đ
Cộng………………………………………đ

Nơi đi…
Nơi đến…
NgàyPhương tiện sử dụngĐộ dài chặng đườngSố ngày công tácLý do lưu trúChứng nhận của cơ quan
(Kýtên, đóng dấu)
1234567
Nơi đi…
Nơi đến…
Nơi đi…
Nơi đến…

– Vé người……………………………..vé x…………………đ = ……………………đ
– Vé cước …………………………….vé x…………………đ = …………………..đ
– Phụ phí lấy vé bằng điện thoại………….vé x…………………đ = …………………..đ
– Phòng nghỉ……………………………..vé x………………….đ = …………………..đ

1- Phụ cấp đi đường: Cộng…………………………………………….đ
2- Phụ cấp lưu trú: …………………………………………………………đ
Tổng cộng ngày công tác:………………………………………………đ

Ngày….tháng….năm….
Duyệt
Số tiền được thanh toán là……………….

 

Người đi công tác
(Ký, họ tên)
Phụ trách bộ phận
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Nếu còn chưa làm được bạn nên tham gia lớp học kế toán thực hành Cầm tay chỉ việc của chúng tối

Mẫu giấy đi đường Mẫu số 04-LĐTL năm 2017
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán