Mẫu Giấy nộp tiền vào tài khoản – Mẫu C4-08/KB theo TT 77/2017/TT-BTC

Mẫu C4-08/KB – Mẫu Giấy nộp tiền vào tài khoản được ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Mời các bạn tham khảo và tải về.

👉 Lớp học kế toán cho người mới bắt đầu
👉 Lớp học kế toán thực hành
👉 Lớp học kế toán excel

Nội dung cơ bản của Mẫu giấy nộp tiền vào tài khoản như sau:

GIẤY NỘP TIỀN VÀO TÀI KHOẢN

Lập ngày……. tháng……. năm………

Người nộp:…………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………

Nộp vào tài khoản số:………………………………….Tại KBNN:………………………………………….

Của:…………………………………………………………………………………………………………………….

Nội dung nộpSố tiền
Tổng cộng

Tổng số tiền bằng chữ:…………………………………………………………………………………………….

KBNN ghi sổ ngày … tháng … năm ……

Người nộp tiền                                             Thủ quỹ Kế toán                                               Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu Giấy nộp tiền vào tài khoản – Mẫu C4-08/KB theo TT 77/2017/TT-BTC
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán