Mẫu tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân 2018 – mẫu số 05-ĐK-TCT

Mẫu tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân là mẫu tờ khai mới nhất 2018, được sử dụng khi bạn làm thủ tục đăng ký mã số thuế cá nhân theo mẫu số 05-ĐK-TCT được ban hành kèm theo Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải mẫu tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân này về và sử dụng tham khảo khi kê khai thuế TNCN năm 2018 này.

👉 Lớp học kế toán cho người mất gốc
👉 Lớp học kế toán cho người đi làm
👉 Lớp học thực hành kế toán thuế

Hiện nay việc đăng ký thuế cá nhân đều được thực hiện theo mẫu trên máy chứ không cần phải đi nộp trực tiếp cho cơ quan thuế do đó khá tiện lợi trong việc tham khảo và thu thập và tổng kết thông tin cho cả công ty và doanh nghiệp cũng như các bạn có thể sử dụng linh hoạt 2 mẫu ban hành theo 2 thông tư để tiện trong công việc. Đó là 2 mẫu:

Mời các bạn tham khảo bản text Mẫu số 05-DK-TCT

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————–

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ
TAX REGISTRATION FORM

Mã số thuế:    ……………………

(Cơ quan thuế ghi nếu cấp mới hoặc cá nhân ghi nếu đã được cấp mã số)

[01]. Họ và tên người đăng ký thuế:

………………………………….

[02]. Ngày tháng năm sinh:  …………………… ngày   tháng       năm

[03]. Giới tính: Nam   …….      Nữ  …………

[04]. Quốc tịch:……………………………………………………………………………………………..

[05]. Số chứng minh nhân dân ………………. hoặc số hộ chiếu                    …………….

[05.1]. Ngày cấp:                   ……………………… ngày    tháng       năm

[05.2]. Nơi cấp: ………………………………………………………………………………………

[06]. Địa chỉ đăng ký theo hộ khẩu:

[06.1]. Số nhà/đường phố, thôn, xóm: ………………………………………………………….

[06.2]. Xã, phường: …………………………………………………………………………………

[06.3]. Quận, huyện: ………………………………………………………………………………..

[06.4]. Tỉnh, thành phố: …………………………………………………………………………….

[06.5]. Quốc gia: ……………………………………………………………………………………..

[07]. Địa chỉ cư trú:

[07.1]. Số nhà/đường phố, thôn, xóm: …………………………………………………………..

[07.2]. Xã, phường: ………………………………………………………………………………….

[07.3]. Quận, huyện: …………………………………………………………………………………

[07.4]. Tỉnh, thành phố: ………………………………………………………………………………

[08]. Điện thoại liên hệ: ………………………………………………..  [09]. Email: ………………….

[10]. Cơ quan thuế quản lý: ………………………………………………………………………………..

[11]. Nơi đăng ký quyết toán thuế:…………………………………………………………………….

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.

……….., ngày ……. tháng …… năm ……
NGƯỜI ĐĂNG KÝ THUẾ
(Ký và ghi rõ họ tên)
Mẫu tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân 2018 – mẫu số 05-ĐK-TCT
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán