Mẫu liệt kê chứng từ Phân hệ Cam kết chi – Mẫu S2-06e/KB/TABMIS

Mẫu S2-06e/KB/TABMIS – Mẫu liệt kê chứng từ Phân hệ Cam kết chi được ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Mời các bạn tham khảo và tải về.

👉 Lớp học kế toán cho người mới bắt đầu
👉 Lớp học kế toán thực hành
👉 Lớp học kế toán excel

 Nội dung của Liệt kê chứng từ Phân hệ Cam kết chi

KBNN:

Mã KBNN:………..

Mẫu S2-06e/KB/TABMIS

(TT số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 của Bộ Tài chính)

Ngày lập:…………………..

LIỆT KÊ CHỨNG TỪ QUẢN LÝ CAM KẾT CHI

Từ ngày:………..……… đến ngày………………..

Nhân viên: (tất cả hoặc chi tiết theo từng nhân viên) Trạng thái phê duyệt (Của Đơn đặt hàng):
Loại tiền: Sắp xếp theo: Đơn đặt hàng: (All/Khung/CKC)
STT Đơn đặt hàng Mã NCC Số YCTT tương ứng Ngày nhập giao dịch Ngày hạch toán Tài khoản

(12 đoạn mã COA)

Phát sinh Trạng thái phê duyệt (HĐTH)
N.Tệ VNĐ
1 Khung (Đối với Đầu Tư), Số: …
HĐTH, Số: …
HĐTH, Số: …
2 Cam kết chi

Số: …

Kiểm soát Phụ trách
Mẫu liệt kê chứng từ Phân hệ Cam kết chi – Mẫu S2-06e/KB/TABMIS
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán