Mẫu Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ – Mẫu số 04-VT theo TT 133 và QĐ 48

Mẫu số 04-VT: Mẫu Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ là mẫu phiếu báo về số lượng vật tư còn lại của doanh nghiệp, dùng để theo dõi số lượng vật tư của đơn vị doanh nghiệp. 

Mẫu phiếu báo nêu rõ thông tin tên, nhãn hiệu của vật tư, số lượng còn lại, lý do số vật tư còn lại trong cuối kỳ. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu số 04-VT: Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ tại đây.

👉 Lớp học kế toán cho người mất gốc
👉 Lớp học kế toán cho người đi làm
👉 Lớp học thực hành kế toán thuế

Nội dung cơ bản của mẫu số 04-VT: Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ như sau:

Mẫu phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Đơn vị: ………………………….

Bộ phận: ……………………….

Mẫu số 04 – VT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

PHIẾU BÁO VẬT TƯ CÒN LẠI CUỐI KỲ

Ngày… tháng…năm….

Số: ………………

Bộ phận: …………………………………………………………………………………………………………

STTTên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư
Mã sốĐơn vị tính
Số lượngLý do:
còn sử dụng hay trả lại
ABCD1E
Phụ trách bộ phận sử dụng
(Ký, họ tên)

Mẫu phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC

Đơn vị:………..            

Bộ phận:……….

Mẫu số: 04-VT
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC
ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

PHIẾU BÁO VẬT TƯ CÒN LẠI CUỐI KỲ

Ngày … tháng … năm …

Số:……………………….

Bộ phận sử dụng: …………………………………………………………………………………………….

STTTên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư
Mã sốĐơn vị tính
Số lượngLý do:
(còn sử dụng hay trả lại)
ABCD1E
 

 

 

                                          Phụ trách bộ phận sử dụng
(Ký, họ tên)

Download tại đây

Mẫu Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ – Mẫu số 04-VT theo TT 133 và QĐ 48
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán